Irkçılık Lanetlenmiştir

İsrail’i görüyorsunuz. Yekpare fitne olan bu devlet, ne kendine, ne de çevresine huzur vermiyor. Dünyayı bu ırkçılık eninde sonunda ateşe atacak ve yakacaktır.

PKK,YPG ve sair teröristler de ırkçılık adına savaşan cehennem kütükleridir.

Irkçıların kendi saadetlerinin de en büyük düşmanıdır, farkında olsunlar veya olmasınlar.

Bütün ırkçılar İslam’a düşmandırlar. Zira bu mürek din, ırkçılığı lanetlemiş ve inananlarını ondan uzak tutmuştur.

Müslüman ırkçı olamaz!

*  *  *

Irkçılık, insanlar arasında var olan tabiî ve fıtrî eşitliği sun’î ve haksız bir müdahale ile ortadan kaldıran bir düşünce ve olgudur.

Kendi ırkını doğuştan üstün özellikli kabul eden ırkçılar, başka ırklardan oluşan insanları kendi seviyelerinde görmez, onlarla eşitliği kabullenmez, bu yüzden de onlara haksızlık yapmaktan üzülmez ve çekinmezler. İşte bu durum, yeryüzünde en büyük fitne ve fesat kaynağıdır.

*  *  *

Fıtrat dini olan İslam, inananları yaratılış itibariyle “kardeş” sayarak onları kendi doğallığı içinde bir tarağın dişleri gibi eşit saymıştır. İşte bu yüzden de bu dinde ırkçılığı şiddetle yasaklamıştır.

Kur’an, insanlarda renklerin, dillerin, soyların, boyların ayrı ayrı olması, Allah (azze ve celle)’ın varlığının, birliğinin, ilminin, gücünün, kudretinin bir delilidir. Soysuzluk kötülenmiştir. Ama ırk üstünlüğüne inanarak ırkçılk yapmak,365 soy sopla öğünmek, şiddetle yasaklanmıştır.

Peygamberimiz (sav), çok yoğun biçimde bu din kardeşliği ve eşitlik ilkesine karşı dikkat çekmiş, yukarıda genişçe gördüğümüz gibi, Arab’ın Acem’e (Arap olmayana), Acem’in Arab’a asla üstünlüğünün olmadığını ısrarla vurgulamıştır.  Onun (sav) ifadesiyle insanlar "bir tarağın dişleri gibi" eşittirler. 

*  *  *

 Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Allah bana, kimse kimseye karşı övünmemeye, kimse kimseye karşı azmamaya, kimse kimseye karşı ilgisiz kalmayana kadar mütevazı olmayı emretti.” 

Hz. Peygamber (s.a.s)de câhilî bir âdet olan ırkçılığı sık sık gündeme getirerek eleştirmiş ve yasaklamıştır. Veda haccı sırasında, “Veda Hutbesi” olarak bilinen ünlü konuşmasında Arab’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arab’a, beyaz renklinin siyaha, siyah renklinin beyaza bir üstünlüğü olmadığını, üstünlüğün yalnızca takva ile olduğunu” ilan etmiştir. Buna rağmen kim “cahiliye davası” olan “ırkçılık ve asabiyete” davet ederse, işte onun akıbeti:

“Kim cahiliyye davası çalarsa, o cehennem kütüğüdür. Dediler ki: “Ya Rasulellah, namaz kılsa, oruç tutsa da mı? Dedi ki: “Evet, namaz kılsa da, oruç tutsa da. Kendini Müslüman saysa da. Ey Allah’ın kulları, kendinizi Allahîn çağırdığı gibi “Müslümanlar” ve “mü’minler” diye çağırınız.”

el-Addâ bin Hâlid radiyallahu anhdan: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccını yaptığı günde şöyle buyurmuştur:

"Allah şöyle buyuruyor: «Ey İnsanlar! Şüphesiz biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizleri şubeler ve kabileler halinde kıldık. Allah katında en iyiniz Ondan en çok korkanınızdır.» dikkat edin, Arabın Aceme üstünlüğü yoktur; Acemin de Araba üstünlüğü yoktur. Ne siyahın beyaza ve ne de beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak ve sadece takva ile olur. Ey Kureyş topluluğu! İnsanlar âhirete gelirlerken, siz âhirete boyunlarınıza dünyayı yüklenmiş olarak gelmeyin! Allaha karşı benim size hiçbir faydam dokunmaz." 

Ebû Zerre bir vesile ile: "İyi bak, sen Allaha olan takvân ile üstünlük elde etmedikçe ne kırmızı, ne de siyahtan (acem ve Arabtan) daha hayırlı değilsin" diyen Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) de kavim ve kabilecilik ile iş ve sözleriyle mücâdele etmiştir. Onun dilinde "cahiliyye davası", "asabiyyet davası", "cahiliyye asabiyyeti" vs. gibi değişik tâbirlerle ifadesini bulan kavmiyetçilik kesin olarak yasaklanmıştır:

"Allah indinden en şerefliniz takvaca en ileri olanınızdır. Arabın Arap olmayan (acem) üzerine bir üstünlüğü yoktur. Arap olmayanın da Arap üzerine bir üstünlüğü yoktur. Siyah derili olanın beyaz derili üzerine bir üstünlüğü yoktur. Beyazın da siyah derili üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sâdece takva iledir."  

*  *  *

İhtiyar dünya ırkçılıktan çok çekti. Bu aziz millet de öyle.

Buna rağmen kim hâlâ ırkçılık bayraklarını kaldırıyorsa, Allah Teâlâ’nın laneti üzerine olsun.

 Tüm Yazılar