Acilen İslam Birliği İslam Devleti İslam Ordusu 1

İmam Şafiî, “Bir kere dâru’l İslam olan ülke, bir daha dâru’l harp olmaz” hükmünü vermiştir. Hanefîler, dâru’l İslam için, İslam kanunlarının uygulanması, İslam ülkesine bitişik olması gibi bazı şartlar koyarlar. Bu şartları kaybeden yerler, ülkeler, tekrar dâru’l harbe dönüşürler.

Müslümanlara düşen, öyle de olsa, böyle de olsa, İslam vatanını ve Müslümanları korumaktır. Esir düşen veya zalimlerin zulmü altında ezilen Müslümanları kurtarmaktır.

*  *  *

Bu açıdan bakıldığında, Osmanlı Devletinin yıkılmasından sonra büyük sorunlar yaşadığımız meydandadır. Şarkta garpta İslam’ın ulaştığı her yer bizim sorumluluğumuz altındadır. Ne dehşetli bir mes’uliyet!

Oysa biz kendi evimizde garip, öz yurdumuzda paryayız, eziliyoruz. Bu ülkede komünist Parti kurmak serbesttir. Zaten kurulmuştur da. Ama hâl3a bir İslam Partisi kurmak yasaktır. Teklif edilmesi bile anayasaya aykırıdır ve suçtur.

Niçin?

Yere batasıca laikliğe aykırı imiş!

Bizim için mesele İslam’a aykırı olmak mı, laikliğe aykırı olmak mı?

Bu sorunun cevabı, Müslümanları gafletten uyandırıp şuurlandırmazsa, daha ne söylenebilir ki?

*  *  *

Ak Parti iyi işler yaptı. Dindarlara bazı haklar verdi. Zulmü kısmen kaldırdı. Çok iyi bir reisicumhur çıkardı. Müslüman dünyaya yönünü döndü. İslam için çalışıyor.

Bu ve benzer sebepler yüzünden Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyor ve destekliyoruz. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz için tercih ettiğimiz aday yine odur.

Ama ey Müslümanlar, sorun bunlarla bitmiyor!

Batılılaşma yolunda devlet tam gaz ilerliyor!

Sistem hala dinimize, tarihimize, medeniyetimize yabancıdır.

Devlet ve milleti idare edecek kanunlar hala Batılı kâfir devletlerden kopyalanarak alınıyor. İslam hukukunun yüzüne bile bakılmıyor.

Anlayacağınız laiklik milletin canına okumaya devam ediyor.

Bırakın sistemi İslam adına dönüştürmeyi, demokratik hak olan bir parti kurmaya bile izin vermiyor.

Öyleyse gevşemeyin, rehavete kapılmayın, taleplerinizden vazgeçmeyin!

Mücadele devam ediyor!

*  *  *

İşte bakın, Filistin felaketi kendi derdimizi unutturdu. Mel’un İsril ve ABD devleti ve yöneticilerinin katliamı ortada. Hıristiyan Batının anlamlı sessizliği korkunç!

Bu darbeler bizi uyandırmalı, ayıktırmalı, bilinç kazandırmalı ve dine yönlendirmeli…

Hep beraber haykırmalıyız:

Acilen İslam birliği.

Acilen İslam devleti.

Acilen İslam ordusu.

Acilen ümmetin her bakımdan iş birliği ve dayanışması…

 

Tüm Yazılar