Ramazan Ve Namaz 2

Ramazan aynı zamanda namaz ayıdır, oruç ayı olduğu kadar.

Namaz, imanımızı koruyan bir perdedir küfre karşı. Bizimle küfrün ve şirkin arasında perde, yani engel, namazdır. Onu kaldırırsanız iman küfür ve şirk birbirine karışır. Her şey mahvolur gider.

Vaziyet bu iken, bir Müslüman nasıl olur da namaz kılmaz?

Bu ne cür’ettir?

Ne cahilane cesarettir?

Bu nasıl bir çılgınlıktır?

*  *  *

Namaz bizi inşa eder. Günde beş defa kılınan namaz, günde beş defa duş almaktır bedenimize, kalbimize, ruhumuza, karakterimize, huylarımıza, alışkanlıklarımıza…

Beş vakit namaz, aralarında da korur Müslümanları her türlü kötülüklerden, arsızlıklardan, namussuzluklardan, günahlardan, zulümlerden, haksız ve hukuksuzluktan, anarşi ve terörden.

Namazı kılan, günde beş kere hesaba çekilendir. Hangi günaha cür’et edebilir, cesaret gösterebilir?

Allah Teâlâ’nın kendisine kızdığını bile bile bir Müslüman, nasıl yiyebilir, içebilir, huzurla yaşayabilir?

Nasıl ruh sağlığını koruyabilir?

Namazı olmayanın nasıl dini olabilir?

*  *  *

Eğer böyle olmuyorsa, zaman içinde belli bir süreçle bile olsa böyle namaz sayesinde haramları, günahları, kötülükleri, ahlaksızlıkları terk edemiyorsa, alıkoyamıyorsa kılınan namazlar kişiyi bunlardan, demek o kılınan namaz namaz değildir. Kuru bir alışkanlıktır. Ruhsuz bir ülfettir. Şuursuz bir eylemdir. Ya da yüz gördülük, el gördülük bir nifaktır. İtikadî olmasa da açık bir amelî münafıklıktır. Nitekim “Maun Suresi” de bunlara “veyl” okur!

*  *  *

Ve namaz varsa, ilim vardır.

Ülfet ve muhabbet vardır.

Cemaat vardır.

Birlik ve beraberlik vardır. Huzur ve ruh sağlığı vardır.

Vakit bilinci ve zaman disiplini vardır.

İşlerde başarı vardır. İyi huy ve güzel geçim vardır.

Devamlı ibadet vardır.

Razı edilen bir Rab vardır.

İyilerle yoldaşlık vardır. Yardımlaşma vardır.

Musibetlere tahammül vardır. Acıların kolay atlatılması vardır.

Kötülerden ve tuzaklarından kurtuluş vardır.

Eşlerden, evlatlardan ve akrabalardan göz aydınlığı vardır. Sevinç, mutluluk ve huzur vardır.

Adalet, barış, emniyet, asayiş, sosyal yardımlaşma vardır.

Kendisini bekleyen bir cennet vardır. Ve cennetteki yoldaşları vardır.

*  *  *

Namaz, insan kadar, toplumu da inşa eder.

Biz orucu da, zekatı ve haccı da, sair ibadetleri de namaza ekleyebiliriz.

Her ne kadar namaz her ibadetten üstün olsa da, hatta dinimizde imandan hemen sonra ikinci sıraya gelecek kadar çok mühim ve önemli olsa da, nihayet bu ibadetlerin hepsi, aynı Allah Teâlâ’ya kulluğu tamamlayan parçalardır değil midir?

O yüzden diyoruz ki, namaz bizi inşa eder. Günde beş defa kılınan namaz, günde beş defa duş aldırmaktır bedenimize, kalbimize, ruhumuza, karakterimize, huylarımıza, alışkanlıklarımıza…

Ramazan çok kıymetli ve kutlu bir mevsimdir.

 

 

Tüm Yazılar