Din Muameledir 1

Evet, seçimlerden kısmen de olsa memnun çıktık. Halkımızın ferasetini ve irfanını bir kere daha takdir ettik. Böyle bir sistemde bu azımsanmayacak bir zaferdir.

Diyorlar ki dindarlar galip geldi.

Acaba?

Dindarlık ile muhafazakarlık arasında çok fark var.

Dindarlık galip gelseydi, yeni sistemin yapılanmasını sadece bakanlık sayısı ve devletin yönetimdeki yeni yapılanmasını konuşmaz, aynı zamanda dinin sisteme etkisini de konuşurduk. Mesela din yasama, yürütme ve yargıya nasıl ve ne kadar etkin olacak.

Bunu konuşan var mı?

Dindarlar için yol çok uzun ve incedir hâlâ.

*  *  *

Dindarlık deyince akla hemen muamele gelmeli.

Hemen soracaklar; o da ne?

Gördünüz mü?

*  *  *

Muamele Arapçadan dilimize geçmiş bir isim. Maalesef bu çok güzel kelimeyi unutmaya başladık.

Neden?

Bunun altında yatan nedir?

Bildiğiniz gibi dilimize Arapça ve Farsçadan gelen kelimeleri atarak yerine Avrupa’dan gelen kelimeleri alan veya yeni sözler uyduranların asıl amacı, zihinlerden İslam’ı ve onun tarihini, kültür ve medeniyetini silmektir. Zihinleri İslam’dan boşaltmak ve o boşalan yere Batı kültür ve medeniyetini koymak, zihinleri laikleştirerek dinden uzaklaştırmaktır.

Çünkü kelimeler bir din ve medeniyete aittir.

*  *  *

Muamele de öyle bir kelimedir. Ağzımızdan çıktığı an, “din muameledir” hadisi aklımıza gelir ve kendimize bir çekidüzen veririz. Hayatımızın her anı gözümüzün önüne gelir ve biz bir muhasebe yaparız.

Çünkü din lafa bakmaz, işe bakar, muameleye bakar.

Muamele sözlükte davranış, işlem, gidişat, usul, yol yöntem, alış veriş gibi manalara gelir. "Bana karşı olan muamelesini beğenmedim" derken davranışını, "Onlar gündelik muamelelere başlayınca çok beğendim" derken işlemlerini, "Bu adam muamele bilmiyor" derken usul, yol ve yöntemini, "Çarşıda bugün muamele olmadı" derken ticaret ve alış verişi kastederiz.

Şimdi durup bir düşünün; Türkiye’de işlem, gidişat, kanun, çarşı Pazar, davranış, yol, yöntem ve kurumları İslam ile bağlantısı nedir?

*  *  *

Eğer seçimi dindarlar kazandıysa biz oturup bunları konuşmamız gerekirdi.

Sorarım; öyle midir?

Sorun muhafazakarları dindar yapmaktır.

Kimde sormasın; “din deyince hangisini kasdediyorsunuz?” diye.

Bize göre İslam’dan başka din yoktur.

Gerisi batıl bir kısım inançlar hurafeler asılsız iddialar yığını. Belki konuyu anlatabilmek için tasnif gereği onlara “din” diyoruz.

Ama “batıl” sıfatını da eklemek şartıyla.

Böyle düşünürsek bu ülkede din, dindarlık, muhafazakarlık ve câri sistemi daha iyi anlarız.

*  *  *

Bunun üstünde konuşalım mı biraz?

 

Tüm Yazılar