Değişim Ve Dönüşümde İkna

İnsan akıllı mantıklı varlıktır. Ona bir şey yaptırmak için aklını ikna etmek gerekir. Kalbini kazanmak ise buna yardımcıdır.

 

O yüzden ikna etmenin aracı, sözü güzel ve hikmetli söylemektir. Özellikle de eğitim çağındaki gençler için bu metot unutulmamalıdır.

 

İşte burada insan, cebir ve şiddetle bir yöne yönlendirilen hayvanlardan ayrılır.

 

Hz. Peygamber, eğitime tabi tutacağı insanların içinde bulundukları durumu daima göz önünde bulundurmuş, öğrenmeyi verimli bir şekilde sağlayan sosyal ve psikolojik şartları her zaman dikkate almıştır.

 

Malum, toplumu fertlerden oluşmaktadır. Ferdin sağlıklı bir eğitimden geçmesi ve eğitimin amacına uygun hale gelmesi, halkın huzur, emniyet ve asayişi için şarttır.

 

Bundan dolayı Hz. Peygamber, fertlerin eğitimine, bunlar arasında da çocuk ve gençlerin terbiyesine son derece önem vermiştir. Allahın Elçisi, bu eğitimi gelişigüzel bir biçimde yapmamış, gençlik psikolojisini dikkate alan son derece önemli metotlar uygulamıştır. O, uyguladığı bu metotlar sayesinde çoğu insani değerlerin yok olduğu bir toplumu, bütün zorlukları aşarak, insanlığın imrendiği bir millet haline getirmiştir.

 

Toplumu fertler oluşturmaktadır. Ferdin sağlıklı bir eğitimden geçmesi ve buna bağlı olarak eğitimin amacına uygun hale gelmesi, toplumun huzur ve ahengi için şarttır.

 

Bundan dolayı Hz. Peygamber, fertlerin eğitimine, bunlar arasında da çocuk ve gençlerin terbiyesine son derece önem vermiştir.

 

Allahın Elçisi, bu eğitimi gelişigüzel bir biçimde yapmamış, gençlik psikolojisini dikkate alan son derece önemli metotlar uygulamıştır. O, uyguladığı bu metotlar sayesinde çoğu insani değerlerin yok olduğu bir toplumu, bütün zorlukları aşarak, insanlığın imrendiği bir millet haline getirmiştir.

 

Bizim davamız bu toplumu yeniden İslam toplumu haline getirmek ve dünyaya hakim olmasını sağlamak ise, O’nun (s.a.s) gibi yapmalı ve çalışmalıyız.

 

 

Tüm Yazılar