Milli Eğitimin Öncelikli Sorunu 1

 Hiç şüphesiz Milli Eğitim çok büyük sorunlar altında ezilmektedir. Bu kitaplık çapta sorunların altında yatan tek sebep, eğitimin “millî” olmamasıdır.

Maalesef Milli Eğitim Bakanlığı kuruluşundan bu yana ülkemizdeki batılılaşma, bize göre ise dinden çıkarak kâfirleşme sorununun başını çekmektedir.

Bu bakanlığın temel düşüncesi pozitivizmdir. Bunu “bilimsellik, çağdaşlık, uygarlık, modernizm, aydınlanma, irtica ile mücadele etme” gibi kendince parlak, bizce katil kelimeler ve kavramlarla açıklasa bile sonuç değişmez.

Bu bakanlık milletin dinine düşman, tarihine düşman, medeniyetine düşmandır ve böyle nesiller yetiştirmek için faaliyet göstermektedir. Biz bu devasa sorunu değişik kitaplarımızda incelemeye çalıştık ve bu “Batılılaşmayla Hesaplaşma” mücadelesini kurtuluş savaşı bildik ve bu savaşın alanını da mektepler olarak gördük.

Evet, maalesef bu okullar, din ve medeniyetimizi dışladılar. Bunları mekteplerde öğrenen, benimseyen, seven ve uğrunda mücadele eden bir nesil yetişmedikçe, bu milletin derdi bitmez.

Okulların müfredatında temel değerlerimiz yok.

Nasıl bir insan yetiştirmek istiyoruz?

Bu konuda bakanlık ile, daha doğrusu sistem ile halk hep ayrı düşmüştür. Anlaşmazlığın odak noktası buradadır.

Sistem, adı demokrasi ve halkın iradesinin hâkimiyeti olsa da bu koca bir yalandır, komik bir palavradır. Halkın devlet yanında bugüne kadar hiç bir etkisi yoktu. Aksine tepeden inmeci jakoben bir devlet zihniyeti, elinde sopa, halkı istemediği bir yöne, yani Batıya, hem de çekinmeden cebir ve şiddet kullanarak, tabiri caizse koyun sürüleri gibi sevk etmekteydi.

Hâkimiyet gerçekten milletin eline geçtiği gün, sorunlar bitecektir.

O zaman millet, anayasasında “değiştirilmesi teklif dahi edilemez” gibi saçmalıklardan kurtulacaktır.

Bunun aksi ancak şöyle gerçekleşebilir:

Milletin ekseriyeti İslam’dan ayrılır, ya dinsiz, ya hıristiyan olur, o başka. Ama bu da millet gerçeğine terstir. Asla böyle bir şey de olmayacaktır. Başımızdaki ecnebi kâbuslar elbet bir gün dağılıp gidecektir.

Onu inşa için çalışan mimarlara selam olsun!

 

Tüm Yazılar