Yolumuz

Hz. Musa ve Hz. İsa da dahil olmak üzere bütün Peygamberler (Aleyhimu's Salatu ve's Selam) dün kendi dönemlerinde İslam’ı getirmişlerdi ve şayet bu gün gelecek olsalar yine İslam’a tabi olacaklardır.

Bundan çıkan sonuç, Allah İslam’dan razıdır ve O’nun yeryüzünde hakim olmasını istemektedir. Bunu gerçekleştirme görevini de insanlara vermiştir. Tabi ki inanan insanlara.

Yoksa O, “hepiniz Müslüman olun” dese, “hayır olmuyorum” demek kimsenin haddine düşmezdi.

Ama O öyle yapmadı. İşi özgür iradeye bıraktı… Son Resûlünü bize şöyle takdim ediyor: “Bütün dinlere üstün kılmak için Resûlünü hidayet ve hak dinle gönderen Odur. Buna şahit olarak Allah yeter.”
öyleyse İslam’ın dışında kalan bütün dinler, yani yaşama biçimleri, sistemler, nizamlar batıldırlar.

Hak dinden bozulmuş dinler bile batıl olduktan ve yukarıda gördüğümüz gibi Allah (azze ve celle) tarafından reddedildikten sonra, insan eliyle yapılanlar haydi haydiye batıldır ve reddedilmesi gerekir. “Gerçekten sonra sapıklıktan başka ne var ki?”
Müminlerin yolu, itikad ve amelde müminlerin tuttuğu tevhid yolu ve sağlam dindir ki, Allah'a, Allah'ın Resulü'ne ve bizden olan ulu'l-emre itaat yoludur. Bundan başkasına tabi olmak, tevhid yolundan çıkmaktır. Bunun müminler yolu olmayacağı bellidir:
“Kim kendisine doğru yol besbelli olduktan sonra Peygamber'e karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse, onu döndüğü yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir.”

Allah (azze ve celle), İslam’dan başka din edinmeme ve tevhidi koruma hususunda o kadar duyarlıdır ki, olmaz ya, farz-ı muhal böyle bir şey Resulüllah (sallallahu aleyhi vesellem) tarafından bile yapılacak olunsa, hiç şüphesiz onu da kabul etmeyeceğini açık seçik bildiriyor:
“Şânım hakkı için, sana vahiyle gelen bu kadar bilgiden sonra, kalkıp da onların arzu ve heveslerine uyacak olursan, sana Allah'tan ne bir dost bulunur, ne de bir yardımcı.”
“Andolsun, eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların hevalarına uyacak olursan, o zaman gerçekten zalimlerden olursun!”

Hiç şüphesiz bu ayetler Peygamber Efendimizden (aleyhi's salatu ve's selam) çok ümmetini ikaz eden ayetlerdir.

öyleyse ümmetin iyi bilmesi gerekir ki İslâm'dan başka hak din yoktur. Bu yüzden köken itibariyle ister semavî, ister beşerî olsun başka dinlere bir kez olsun bile dönüp bakmamak, asla iltifat etmemek gerekir.

“Lâ ilahe illallah” kelimesi bu yüzden çok kıymetlidir.

Tüm Yazılar