“Aydınlanma Yolu Tasavvuf”

Erkam Yayınlarından yeni çıkan son kitabımızın adı böyle. Kitap orta boy olarak basılmış olup 336 sayfadır. Bütün çalışanlarıyla birlikte Erkam Yayınlarına çok teşekkür ederim.

Her çağda güncel olmakla beraber, yaşadığımız şu yıllarda da tasavvuf çok yoğun bir şekilde konuşuluyor, tartışılıyordu. Bazı dostlarımız ısrarla tasavvuf ve tarikatlar hakkında çok kısa ve özlü bilgiler veren bir kitap yazmamızı istediler.

Onlara göre bu konuda gerek akademik, gerekse uygulamalı bir çok kitaplar vardı ama, insanların onları okumaya vakit ve istekleri yoktu. Bu konuda soru soranlara “al oku” diyebilecekleri küçük bir kitapçık gerekliydi, ama onu bulamıyorlardı.

Bu isteği haklı bulduk ve oturup bir kitap yazmaya başladık. Kitap bittiğinde başımızı kaldırıp bakınca gördük ki istenenden uzun olmuştu. Bu sefer yazdıklarımızı yeniden gözden geçirdik ve özetledik. Ortaya “Tasavvufun Anahtarı” kitabımız çıktı, hemen basıldı ve hamdolsun beğenildi, faydalı bulundu ve birinci baskısı bir haftada tükendi.

Ancak, kitabın aslından geçemedik. 1998 yılında yeniden ele alarak bazı ilaveler ve çıkartmalar yaptık. İnsanlık için faydalı olabileceğine dair içimizde ümitler belirdi ve bunun için Allah’a yalvararak yeni bir kitap hâlinde yayınlamaya karar verdik.

Ancak yazılması ile yayınlanması arasında geçen zamanda ulaştığımız yeni bilgileri de ilave ettik. Bazı kitapların verdiğimiz tarihten sonra basılmalarının açıklaması budur.

Kitap iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde içimizde bir işrak, yani manevî bir aydınlanma oluşturan Tasavvuf enine boyuna ele alınmaktadır. Bu konuda bilinmesi gerekenler ifadeye çalışılmıştır. Ancak makamlar ve hâllerle ilgili bilgiler, bilerek terkedilmiştir. Çünkü onlar hakkında başka planlarımız var.

İkinci bölümde ise tarikatlar işlenmektedir. Burada tarikatlar değişik yönlerden tanıtılmış, özellikle de insan, amel, zaman ve mekan unsuru ve ilişkileri incelenmiştir.

Sanırız tasavvuf ve tarikatlara karşı olanların tanıtılmaya çalışıldığı son yazılar da ilgiyle okunacaktır.

Sonuç olarak denizden bir damla misali, bu kitap aracılığıyla da bir fayda elde edilirse bahtiyar olunacaktır. Yüce Allah’tan, bu kitabı yazarına ve insanlığa yararlı kılmasını diler, okuyucuya ulaşmasında emeği geçen herkese, özellikle de müsveddeden bilgisayara aktaran kıymetli kızımız Sümeyra Bozkurt Türkmen Hanımefendiye ve eseri baştan sona okuyarak yazım hatalarını düzelten çok sevgili ve yardımsever Serdar Yakar Bey kardeşimize teşekkürlerimizi sunarız.

Her hâlükarda hamdolsun alemlerin Rabbi Yüce Allah’ımıza!


Tüm Yazılar