“İsrail Karşıtlığı” Ne Demek?

“İsrail Karşıtlığı” diye bir laftır gidiyor medya’da bu günlerde.

“Bu olmamalı imiş. Bu ayıpmış. Bu çağdışıymış. Bu bize yakışmazmış!”

Sahi öyle mi?

İsrail karşıtlığı ile Yahudi karşıtlığı, yani “antisemitizm” aynı şey mi?

Buna “evet” diyenlere bazı diyeceklerimiz var elbette.

Ama ondan önce bazı ülkelerin adını da yazalım ve soralım, “bunlar niye? Yıllardır bunları siz yapmadınız mı?”

Mesela “İran Karşıtlığı” var mı bu ülkede?

Arabistan karşıtlığı mesela?

Türkiye’nin “Araplara kayması” nasıl karşılanıyor kimi çevrelerde?

“Türkiye İran Olmayacak” sloganını kimler niye atardı?

“Başörtülüler Suudî Arabistan’a” sloganını kimler niçin atardı?

Başbakan Katar’a gidince kimler neden güler veya kınardı?

“İsrail karşıtlığı” olunca “bir halka toptan ayıp ediliyor” da, söz konusu “İran, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Suriye”… olunca orada yaşayan insanlara ayıp olmuyor mu?

Nezaket İsrailli Yahudiler için yakışır da, bu ülkelerdeki Müslümanlar için yakışmaz mı?

“Efendim, oralara karşıtlık insanlarından değil, rejimlerindendir” diyeceklerdir.

İyi ya, biz de İsrail’e insanlarından değil, hem Yahudi şeriat rejimlerinden, hem de katil iktidarlarından karşıyız.

Türkiye’de “İslam şeriatı rejimine”e karşı çıkanlar, neden İsraildeki “Yahudi şeriat rejimine” karşı çıkmazlar?

* * *

Aslında içlerinden geçen tam da bu değildir. Takiyye yapmasalar, “İran ve Arabistan’a Müslümanlıklarından karşı çıkıyoruz” diyecekler.

Ama takiyyecilerdir ya, yavuz hırsız misali hemen atılacak ve “biz gavur muyuz?” diyeceklerdir.

Oysa İslam Ülkelerindeki krallıklara karşı değillerdir. Karşıtlıkları oralarda tam bir laiklik olmamasındandır. İslam’ın özel hayatta da olsa az çok uygulanmasındandır.

Yani onlara göre sorun İslam’ın toplumsal hayatta uygulanmasındadır. Yoksa insanlarına, halklarına bir şey dedikleri yok.

Söz gelimi İran “İslam Cumhuriyeti” olmaktan çıksa, İran ile sorunları biter.

Suudi Arabistan laik olsa, halkıyla sorun biter.

Eee! Bu ne demek?

Bu “sorun İslam’da” demek değil midir?

Sonuçta siz bir ülkeye karşı oluyorsunuz. Sebebi ise dini veya rejimi, ne fark eder?

Bu size hak oluyor da, başkalarının İsrail karşıtlığı niye hak olmuyor?
Üstelik o İsrail yakıyor, yıkıyor, öldürüyor…

Hemen atılacak ve “Halk değil, yönetim” diyeceksiniz.

Ama o halk da o katil yönetime destek veriyor.

Hatta insanlar bombalanırken az ötede piknik yapıyor, kebap yelliyorlar. Din adamları gidip askeri kutsuyor, kızları çiçek ve öpücük dağıtıyor, çocuk ve kadın katillerine…

Siz bunlara karşıtlığı hoş görmeyeceksiniz, ama söz konusu İran, Arabistan olunca hoş görecek ve bir milleti alabildiğine aşağılayacaksınız, öyle mi?

Anadolu’da böyle yüzsüzlük yapanlara nedendir bilmem ama, “senin anan o kadar güzel mi?” derler.

Bu çifte standart yakışıyor size değil mi?

* * *

İsrail karşıtlığı bir “antisemitizm” değildir.

Kaldı ki “Antisemitizm” ayıpsa, bütün dinlere de ayıp olmalı değil mi?

Ne demek “antisemitizm”?

Sözlükler, “Antisemitizm (Yahudi düşmanlığı), Yahudilik dinine, ırkına, kültürüne veya milletine karşı duyulan düşmanlık” diyorlar.

Yahudiler, ellerini vicdanlarına koysun da öyle söylesinler, tarih boyunca en rahat günlerini İslam’ın gölgesinde yaşamışlardır, gerek Endülüsler Emevileri zamanında İspanya’da, gerekse Osmanlı’da.

Evet, zimmî idiler, ama verdikleri vergiyi adalet, özgürlük ve güven olarak fazlasıyla alıyorlardı.

Belki bazıları “hala mı başımıza kakıyorsunuz?” diyecektir. Başa kakmak değil, hakikat şimdi gerektirdiği için söyleniyor.

Siz her gün İslam dinine “terörist din” diye hakaret edin, Müslümanları terörist, gerici, ilkel, çağdışı, yobaz diye aşağılayın, sonra da antisemitizm ve İsrail karşıtlığını ayıplayın.

Siz söyleyin, yürür mü?

Evet, yürümez.

Bir şeyin yürümesi için adalet ve eşitlik şarttır.

Eğer İsrail başkalarının ülkelerini işgal ederek masum halklarını öldürmeye devam ederse, elbette kınanır. Kınanma iş görmüyorsa, düşman da olunur.

İsrail’e düşmanlık, “Yahudi” oldukları için değil, “katil” oldukları içindir.

Yerli ve yabancı İslam düşmanlarına duyurulur.

Yüreğiniz varsa, “antisemitizm” gibi “antiislam”ı da ayıplayın ve yasaklayın.

Değilse “zalimler için yaşasın cehennem.”

Tüm Yazılar