‘Uhibbukum Fillahi’deki mucize

Bu güzel sözü ilk kez 12 yıl kadar önce hidayetime vesile olan Ebu Huzeyfe’den işitttim… Yani; ‘Sizi Allah için çok seviyorum’ demek… Kendisine ait olmayan bu söz, insanlar içinde Allah’a en sevimli gelen Peygamberimize ait… Çok sonraları bu söze peygamberimizin yapmış olduğu dualar kitabında rastladım…

Bir müslüman uhibbukum fillahi dediğinde, diğeri; ‘Ehebbeke allahu lezi ehbebte min eclihi’ der. Yani; ‘kendisi için sevdiğin Allah’ta seni sevsin’

Ne güzel bir söz…

Düşününki bir arkadaşınıza ziyarete gidiyorsunuz… Uzun zaman görüşmediğiniz bir arkadaşınız da bulunduğunuz meclise geliyor… Eğer o arkadaşınızdan negatif bir enerji alırsanız, aklınızdan elli tane sorular geçer... Acaba bir günahımı mı işitti? Ya da aleyhine konuştuğum mu kulağına geldi? Ya da kendisine yanlış bir şey yaptım da bana mı kızgın diye düşünürsünüz… Bu tür endişeler ikinizin arasına kalın bir duvar örer…

Aradan iki dakika geçmez ve o size mucize bir kelime söyler; Seni Allah için seviyorum… Aradaki tüm kaygılarınız ve endişeniz buhar olup uçar… Yani endişelenecek bir şey yok der gibi olur o kalabalıkta…

Ne güzel bir söz…

Allah’a olan sevginizi arkadaşınızla paylaşıyorsunuz… Seni Allah için seviyorum… Sana olan sevgim Allah’a olan sevgimden geliyor, diyorsunuz… Yoksa karakaşın kara gözün için değil…

Seni Allah için seviyorum sözünü işiten kişi, dünyanın en mutlu kişisi… Çünkü Hem Allah, Hem cebrail (a.s) hem de gökteki melekler sizi seviyor demektir…

‘’ Eğer Allah bir kulunu severse, Cebrail (a.s)’a; Ben filan kulu seviyorum sen de sev der. Cebrail (a.s) gökteki meleklere; Allah filan kulu seviyor, ben seviyorum, siz de sevin der… Daha sonra yeryüzündeki insanlara o kulunu sevdirir…’’ (Buhari-Müslim)

Ne güzel bir söz…

Gökteki meleklerin bile sevgisini kazanmak…

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: Âllah-u Teâlâ kıyamet gününde "Benim için birbirlerini sevenler nerede? Onları gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde Arşın gölgesinde gölgelendireceğim" buyurur (Müslim).

Aman Allah’ım! Şu güzelliğe bakın!

Benim için cihad edenler nerede? Ya da benim için hicret edenler nerede demiyor!
Benim için birbirlerini sevenler nerede? Diyor…

Allah için sevmek….

Hepsi bu…

"Bir kimse din kardeşini severse, sevdiğini o kişiye söylesin " (Riyazü's-Salihîn, I, 413).
Bu hadisten yola çıkarak diyorum ki;

Uhibbukum fillahi- Uhibbukum fillahi-Uhibbukum fillahi- Uhibbukum fillahi- Uhibbukum fillahi-Uhibbukum fillahi- Uhibbukum fillahi- Uhibbukum fillahi-Uhibbukum fillahi- Uhibbukum fillahi- Uhibbukum fillahi-Uhibbukum fillahi- Uhibbukum fillahi- Uhibbukum fillahi-Uhibbukum fillahi- Uhibbukum fillahi- Uhibbukum fillahi-Uhibbukum fillahi- Uhibbukum fillahi- Uhibbukum fillahi-Uhibbukum fillahi- Uhibbukum fillahi- Uhibbukum fillahi-Uhibbukum fillahi- Uhibbukum fillahi- Uhibbukum fillahi-Uhibbukum fillahi-

Şu duaya amin diyelim;

Hz. Peygamber (s.a.s.) de şöyle dua etmiştir:
"Allah'ım, Seni sevmeyi ve Seni seveni sevmeyi ve Senin sevgine beni yaklaştıracak şeyi sevmeyi bana nasip et ve Senin sevgini bana kendimden, ailemden ve (sıcak ve hararetli günde) soğuk sudan bana daha sevimli kıl." (Tirmizî)
Amin,amin,amin…..


Tüm Yazılar