Anlaşılır Gibi Değil

İki kızın ibretlik iki haberi yan yana duruyor gazetede.(*) Milliyet de alt alta koymuş iki haberi de. Hem de başlık yapmış. Soruyor “Katil Kim?” diye. Hürriyet ise alttaki haberi üste taşımış yine manşetten veriyor aynı haberleri. Diğer birçok gazetelerde de var.

Evet, acı ama dersler ve ibretler alınacak iki haber. Bu ülkede devletin, hükümetin, Milli Eğitimin, üniversitelerin, Diyanetin, sağlıkçıların, sosyologların, babaların, anaların… bakacağı ve ders alacağı iki ibretlik haber.

İlkinin özeti şöyle: Yıllardır her gün içen ve annesini, kardeşlerini döven babasını kaç kere jandarmaya şikayet etmiş Özlem Altun, ama baba Muhittin Altun vazgeçmemiş bundan. O gün de tehditler savurmuş anlatıldığına göre. Ve kızı ailesini bir odaya kilitlemiş, mutfağa çağırdığı babasının yüzüne önce yanmış yağ dökmüş. Sonra da sopayla başına vurmuş, vurmuş, vurmuş… Yetmedi, bir de eşarpla boğmuş, öldürmüş.

Ne kadar kin ve nefret birikmiş demek ki içinde. Ne kadar bezmiş hayatından. Her gün annesini ve kardeşlerini dövülürken ve sövülürken görmek ve bir şey yapamamak… Sonunda çıldırmış işte kızcağız…

Ne var bunun altında?

Önce alkol var.

Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle “Bütün kötülüklerin anası olan” alkol var.

Allah Teâlâ’nın “şeytan işi pislik” saydığı, “Şeytanın onun aracılığı ile aramıza kin, nefret ve düşmanlık yaydığını, bizi Allah Teâlâ’yı zikretmek ve olgun bir insan olmaktan alıkoyduğunu” söylediği alkol:

“Ey iman edenler! Şarap, kumar, putlara kurban kesilen sunaklar, fal okları, şeytana ait murdar işlerden başka bir şey değildir. Bunlardan geri durun ki felah bulasınız. Şarap ve kumarla Şeytanın yapmak istediği tek şey, sizin aranıza düşmanlık ve kin salmak, sizi Allahı zikretmekten ve namazdan alıkoymaktır. Artık bu habis şeylerden vazgeçtiniz değil mi?” (Maide, 90-91)

Allah Teala sarhoş edici içkileri birkaç safhada, aşamalı olarak yasakladı. Önce Mekkî bir âyette güzel bir rızık olmadığına işaret etti (16,67). Sonra kötülük ve günah tarafının, faydasına galip olduğunu (2,215) bildirdi. Derken sarhoş iken namaz kılmayı yasakladı (4,43). Nihayet bu ayetle kesin hüküm halinde haram kıldı.

Aklı başında bir devlet ve yönetim, tıpkı uyuşturucu gibi alkolü de yasaklamalıdır. Hiç olmazsa teşvik etmemeli, özellikle de gençlerden ve eğitim kurumlarından uzaklaştırmalı, reklam ve tanıtımını yasaklamalı, sigara gibi tv lerden görünümünü çıkarmalıdır.

Bugün sigarayla savaşan dünya, maalesef aynı duyarlığı alkole göstermemektedir. Doğrusu anlaşılabilir gibi değil.

Tüm Yazılar