Yeni Bir Ülke “İlimistan”

“İlimistan” demek “ilimler ülkesi” demektir. Tıpkı Türkmenistan, Çeçenistan, Kırgızistan gibi. İlimistan da işte böyle bir ülke. Zümrüd-ü Anka gibi, manası var, maddesi yok.

“İlimistan” dünya çapında bir mekteptir. Özel, ilginç ve farklı bir mektep. Bu mektepte İslam öğretilir. Amaç bu. Programında İslâm ve İslam insanı, İslâm ailesi, İslâm toplumu, İslam devlet ve siyaseti, İslâm medeniyeti var. Gücü yeterse ileride İslâm sanatı, edebiyatı, estetiği de olur inşallah.

Özel oluşu, Anadolu’nun merkeze kısmen uzak bir şehrinde, Kahramanmaraş’ta yaşayan münzevî bir İslam dertlisinin yıllar boyu kendi çapında süren eğitim ve tebliğ çalışmalarının ufak bir boyutunu sergilemesi. İslâm dininin, bu dine davet ve tebliğin, irşat çalışmalarının basit ve iddiasız garibi, yıllarca okullarda, camilerde, vakıf ve derneklerde, köy odalarında İslam’ı anlatmaya çalıştı. Ders dedi, vaaz ve sohbet dedi, seminer ve konferans dedi, dostları ziyaret dedi, çabaladı durdu sessizce. Riyadan, süm’adan, şöhretten, reklâmdan kaçtı. Mezhep ve meşrep farkı gözetmeden kim davet ettiyse gitti ve konuştu.

Ama bir zaman geldi, Hamza Gürdeniz Bey vaazlarını kasetlere almak istedi, izin verdi. Konuşmaları bereketlendi böylece. Yaşadığı şehirde ve yakın beldelerde yayıldı. Hatta bir gün Almanya’da bile kendisine dinlettirildi. Radyolarda yayınlandı.

Derken emeklilik yıllarında bir gün M. Akif Yayan ve Gökay Karakoç isimli iki yiğit delikanlı çıktı karşısına, bir internet sitesi yaptılar kendisine. www.cemalnar.com Tebliğ çalışmalarına derslerin ve kitapların yanında günlük yazılar da girdi böylece.

Bu arada Elif Mescidi bir okul gibiydi. Hafta içi her gün Tefsir Dersleri devam ediyordu. Yaklaşık dört sene süren bu derslerde Kur’an-ı Kerim baştan sona tefsir edildi. Tam sona ererken iki yiğit daha gönderdi Allah Teâlâ: Halil İbrahim Oruçoğlu ve Nureddin Çağdaş Çakmak. Birisi dersleri videoya kaydetti, birisi de bilgisayar ortamına attı bunları.

Damlaya damlaya göl oluyordu dersler. Derken bu görüntülü dersler için www.cemalnar.com’dan ayrı olarak yeni bir site yapmak ve bunları orada yayınlamak gibi bir fikir doğdu içimizde. İstişare ettik ve benimsedik. İşte www.ilimistan.com’ın ufkumuza bir güneş gibi doğuşu böyle başladı. Burada bağımsız bir ilim ülkesi böyle açıldı.

İlginç ve farklı oluşuna gelince, bu sitede sadece bir kişiden sesli ve görüntülü dersler, sohbetler ve vaazlar var. Bu açıdan da çok sade, çok açık ve anlaşılır bir sitedir.

Dinimi ve medeniyetimi anlatmak benim zaten vazifemdi ve öteden beri sessiz sedasız yapıyordum. Bu yüzden eğer bugün bu site varsa ve insanlara faydalı oluyorsa, sebebi ve dolayısıyla sevabı adı geçen iki fedakâr kardeşimindir. Beni de katarlarsa bu sevaba, minnettar kalırım.

Allah Teâlâ’dan iki dileğimden birisi odur ki bu site ilâhî makamda makbul ve insanlara faydalı olmada bereketli olsun. Diğeri de bizleri iyi niyet ve ihlâstan ayırmasın, hidayet ve istikamette daim kılsın, riya, süm’a ve şöhret-i kâzibe afetlerinden dinimizi ve aklımızı muhafaza buyursun.


www.cemalnar.com

www.ilimistan.com

Tüm Yazılar