Endülüs Uzaktı Filistin Yakın

Güle güle sevgili kardeşlerim. Yolunuz açık olsun. Allah sizleri korusun ve amacınıza eriştirsin. İsrail fitnesinin şerrinden emin eylesin.

İHH’nın Filistin’e yardım gemileri yola çıktı. Maksatları Filistin’e uygulanan ambargoyu bitirmek ve kardeşlerine az da olsa yardım ederek sıkıntılarını gidermek, moral vermek. Ümmet-i Muhammed’in onları sevdiğini, onlara maddî manevî destek verdiğini, yanlarında olduğunu göstermek. Bir nefes aldırmak onlara…

Ve insanlığın kulağına salınmış bir çığlık var burada. Hak ve hukuk adına bir çığlık. Vicdanlara bir darbe. İnsanlığı hatırlatma dünyaya. Yitirilen barışı, birlikte yaşayışı hatırlatma. Böyle giderse kopacak kıyametin büyüklüğünü haber verme…

Güle güle sevgili kardeşlerim. Yolunuz açık olsun. Allah sizleri korusun ve amacınıza eriştirsin. İsrail fitnesinin şerrinden emin eylesin.

Gemiler derin sularda akıyor şimdi Filistin’e doğru. Orda onlarla değilsek de bedenimizle, ruhumuzla yanlarındayız. Başarıları için duadayız. Gözlerimizin önünde sevinç tabloları canlanıyor vuslata dair. Filistin sahillerinde kardeşlerimizle karşılaştıklarında beraber ağlayacağız onlarla…

Gidiyorlar, üzerlerinde bir çakı bile yok. Gidiyorlar, Allah’a emanet.

İnsanlık onları seyrediyor. İnanıyorum gökte melekler de onları seyrediyor. Alkış tutuyorlar onlara bu ulvi hareketleri için ulviler. Allah Teâlâ’nın merhametli ve muhabbetli bakışları da şüphesiz onların üstünde. Sevgili Peygamberimiz Efendimizin (a.s) ruhaniyeti kendileriyle birliktedir güvertede. Ben ta buradan hissediyorum bunu…

Bu gidiş bizi de kurtarıyor azıcık da olsa bir büyük utançtan. Bu yüzden bir kere daha razı olsun Allah onlardan.

Bir zamanlar Endülüs’te de benzer bir vahşet yaşanmıştı. Hıristiyan dünyanın yaşattığı bir vahşet… İnsanlık tarihinin gördüğü en ilkel ve iğrenç vahşetlerden biri yaşanmıştı orada. Müslümanlar ateşlere atılıyordu. Kızların, gelinlerin ırz ve namusları sahiplerinin önünde kirletiliyordu. İnsanlar deniz kıyılarında kardeşlerinin kendilerini kurtaracak gemilerini bekliyorlardı. Ama gelenler çok azına yetiyordu. İslam dünyası kan ağlıyordu tıpkı bugünkü gibi…

Altı asır önce bunlar yaşanırken Osmanlı güçlü kuvvetli bir devlet idi kendi dünyasında, ama eli Endülüs’e kadar uzanamıyordu. Kan ağlasa da gemiden başka ordu gönderemiyordu. Ağlıyor, inliyor, yaralı bir aslan gibi kükrüyor, ama yetemiyordu kardeşlerine…

İyi niyetine rağmen altı asır sonra bile sorgulanıyordu Osmanlı Endülüs’ten ötürü. Haklı bir sorgulanıştı. Çünkü Müslüman Müslümanın kardeşi idi. Ona zulmedemezdi ve zulme terk edemezdi…

Ey Müslümanlar! Endülüs o gün uzaktı. Ama Filistin çok yakın. Oradaki kardeşlerimize yardım yapamaz da zulümden onları kurtaramazsak, değil altı asır, altı bin asır sonra bile yakamızı utanç verici sorgulamalardan kurtaramayız.

Allah Teâlâ razı olsun kendi rızası için çalışan bütün dernek, vakıf ve benzeri yardım kuruluşlarımızdan. Bu arada İHH’dan. Siyasetten uzak olarak söylüyorum, bir de İsrail’in ipliğini pazara çıkaran Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan. Allah kahretsin kayıtsız şartsız İsrail’i destekleyen devlet ve milletleri.

Şunu herkes görmeli ki bu gemilerin amacı, her taraftan kuşatmaya alınan Filistin’e bir nefes aldırmaktır. Bir manevi moral vermektir. Azıcık da olsa maddi bir destek sunmaktır. Tamamen insani duygularla harekete geçilmiştir. İslam kadar başka dinlerden insanlar da vardır aralarında. Buna karşı çıkmak, insanlığa karşı çıkmaktır aslında.

İsrail ne yapacak?

Tehditlere bakarsanız tehlike büyük. Ama üzerlerinde çakı bile taşımayan bu adamlara bakalım bomba yağdıracak mı? Torpilleyebilecek mi gemilerini? Kendilerine kalsalar yaparlar, buna şüphe yok. Hatta zevkle, keyifle yaparlar. İsrail’in düştüğü seviye bu! Ama dünya siyaseti açısından buna cüret edebilecekler mi? Her çirkinliğine destek verenlerin şımarttığı bu hukuk tanımaz terörist devlet yönetimi, acaba bir çılgınlık yapabilir mi? Beklenmiyor, ama bu İsrail’dir, çok da belli olmaz.

Olmaz ama, bu sefer böyle bir çılgınlığı dünya kaldıramaz. İslam dünyası, Afganistan ve Irak’ta yediği darbelerle kıvranırken, açıktan gelen bu saldırıya artık katlanamaz. Bu savaşların demokrasi veya terör tehdidi için yapıldığını söyleyenlerin foyası meydana çıkar. Artık Müslümanlar anlar ki ehl-i kitap Yahudi ve Hıristiyanlar el ele vermiş Müslümanları katlediyorlar. Aldatmacalar biter o zaman. Herkes safını belirler o zaman.

Gemiler akıp gidiyor denizde Filistin’e doğru. Gözümüz onların üstünde. Hayır götürüyorlar, hayırlarla dönerler inşallah. Biz bedenimizle aralarında olamasak da, kalbimiz ve dualarımızla aralarındayız hamdolsun. Sahilde kolları sıkı sıkı sararken Filistin’li kardeşlerini, biz de yanıbaşlarındayız onların, gözyaşlarımızla.

Allah yar ve yardımcınız olsun!

www.cemalnar.com

www.ilimistan.com

Tüm Yazılar