Bu Kadar da Olmaz yani…

Bu çağda hala birileri kalkıyor ve hiç utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan insanlar arasında ayırım yapıyor.

Bu çağda hala birileri kalkıyor ve hiç utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan ülke insanlarını birinci, ikinci sınıf diye dizayn ediyor.

Bu çağda hala birileri kalkıyor ve hiç utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan insanların eşitliğinden rahatsız olduğunu söylüyor.

Birileri kalkıyor ve hiç utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan herkese seçme, seçilme hakkının verilmesini yadırgıyor ve inkar ediyor.

Bu çağda hala birileri kalkıyor ve hiç utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan kendi oyunun başkalarını oyundan elli atmış kat üstün olduğunu söylüyor.

Birileri kalkıyor ve hiç utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan bazı meslekleri, hem de devlet memurluğu olan bazı meslekleri, mesela “imamlığı” aşağılıyor ve o meslekte çalışanları adam yerine koymuyor. Bir imamın, bir İmam Hatiplinin başbakan olmasını içine sindiremediğini söylüyor.

Bu çağda hala birileri kalkıyor ve hiç utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan milletin seçtiği partinin iktidar olamayacağını, yüzde doksan beşle de gelseler bir şey yaptırılmayacağını söylüyor.

Bu çağda hala birileri kalkıyor ve hiç utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan insanların din ve vicdan özgürlüğünü hiçe sayıyor ve dininden, ibadetinden, kılık kıyafetinden dolayı insanları aşağılıyor.

Bu çağda hala birileri kalkıyor ve hiç utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan bir kimsenin eşinin başı örtülü olduğu için veya dindar olduğu için yönetici olmasını içerisine sindiremediğinden dem vurarak karşı çıkıyor.

Bu çağda hala birileri kalkıyor ve hiç utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan devletin hizmet için verdiği araç gereçleri kendi çıkarı için kullanıyor ve bunu kabadayılık derecesinde ayağa düşürüyor.

Bu çağda hala birileri kalkıyor ve hiç utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan suç işleyenleri savunuyor ve saygın görevlerinden dolayı ceza almalarını uygun görmüyor.

Bu çağda hala birileri kalkıyor ve hiç utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan başkaları için suç dediği bir olayı kendi adamları yapınca “onları suçlamak şık olmaz” diyerek görmezlikten geliyor.

Bu çağda hala birileri kalkıyor ve hiç utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan halkı iyiyi kötüyü bilmez bir meczup yerine koyarak onlar adına karar veriyor ve istemediklerini onlara dayatıyor.

Bu çağda hala birileri kalkıyor ve hiç utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan aklını ve iradesini çoktan ölmüş gitmiş kendisi gibi birer adamlara teslim ediyor ve düşünmeyi gereksiz görüyor.

“Bu çağda hala birileri kalkıyor ve hiç utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan” diyerek yapılan saçmalıkları saymaya devam edelim mi?

Evet, gereksizdir, etmeyelim.

Ama anlamıyorum, dürüst ve ilkeli olmak, çifte standardı ve ikiyüzlülüğü terk etmek, herkese hakkını vererek adil olmak, erdemli olmak, kısacası adam olmak bu kadar zor mu?

“Encümen-i Daniş” üyeleri bile insan haklarına bağlılığı, temel özgürlüklere saygıyı, herkese hak hukuku ve fırsat eşitliğini, hukukun üstünlüğünü, halk iradesini tanımakta bu kadar kusur işlerse, ne olacak bu memleketin hali?

Bu kadar bağnazlığı, aymazlığı, yobazlığı hala kara toprağa gömemeyecek ve ilkel Afrika kabileleri gibi yaşamaya devam mı edeceğiz? Bu mevcut çirkin vaziyeti hala içimize sindirmeye devam mı edeceğiz Allah aşkına?

Nerde kaldı bizim aklımız, irfanımız, binlerce yıllık devlet ve medeniyet tecrübemiz?

Bu soruları daha kaç kere soracağız kendi kendimize?

(Tekrar)

Tüm Yazılar