İdarecilere Dua ve Yardım

Müslümanlar için asıl olan kendi toplumlarını kurmak ve orada İslam’ın gölgesinde huzur içinde yaşamaktır. İşin tabii olanı budur.

Bir de Habeşistan örneğinde olduğu gibi İslam olmayan bir toplumda yaşamak mecburiyeti vardır. Bu genellikle hicret edilecek bir İslam yurdu olmadığı zamanlarda olur. Normalde Müslümanların daru’l harp’te yaşamaları mekruhtur, hoş değildir.

Müslümanların her iki halde de haklarına saygılı adil idarecilere dua etmeleri gerekir. Onlar ancak nerede olurlarsa olsunlar, zalimleri sevmez, Allah için buğzeder, ancak ıslahına dua ederler.

« Türkiye bunlardan hangisidir ? » sorusuna cevap yerine « bize burada düşen ne ? » sorusuna cevap aramak daha önemli gibime geliyor.

İslam Devletinde bulunan idarecilere dua etmenin hikmetini bildiren Peygamberimizin şu hadisi ne kadar dikkat çekicidir:


"İmamlara (İslam Devlet Başkanlarına) sövmeyin! Onlar için hayır duada bulunun. Çünkü onların iyi olmaları sizin ıslahınız, sizin iyi olmanızdır.”(Rudani, Cem'ul Fevaid, 3/183(6043))

Peygamberimiz bu konuda idarecileri de uyarmış, onlara, kendilerini halka sevdirme ve saydırmağa çalışmalarını emretmiş, halk ile idareciler arasında karşılıklı sevgi, saygı ve güven ortamını tesise gayret etmiş, ettirmiştir.

Eğer halk ve idareciler birbirlerine lanet okuyorlarsa, orada bir olumsuzluk var demektir. İşte efendimizin uyarısı:

"Size emirlerinizin en hayırlıları kimlerdir, en şerlileri kimlerdir haber vereyim mi? Onların en hayırlıları sizlerin sevgisine mazhar olanlar, sizleri sevenlerdir. Lehlerinde hayırla dua edersiniz. Onlar da size hayır dua ederler. İdarecilerinizin şerlileri de, sizin buğzettiklerinizdir, onlar da size buğzederler. Siz onlara lanet edersiniz. Onlar da size lanet ederler."(Tirmizi, Fiten, 77. (2265))

Çağdaş alimlerimizden Said Havva, yöneticilere dua etmek hakkında şunları yazar: "Yöneticiye dua etmek onun hakkı olduğu gibi, onun aleyhinde beddua etmemek de yine mü'minlerin vazifesidir. Zira bu konuda bütün müslümanların bir maslahatı vardır. Eğer yöneticinin aleyhinde beddua edilip de müslümanlara bir zarar dokunulacaksa, asla yöneticinin aleyhinde beddua edilmez. Şayet böyle bir durumda ona beddua edilirse, aynen kişinin kendi nefsine veya bütün müslümanlara beddua etmesi demektir ve bütün bunlar yönetici adil olduğu takdirdedir. Yönetici adil olursa ona dua edilir.

Yönetici fasık olursa yine ıslah olması için dua etmek gerekir. Fakat yönetici kafir olursa ve küfrü sürekli yayıp duruyorsa, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun."(Said Havva, İslam’da Yönetim Ve Yönetici, s.14. Tirmizi, Fiten, 77. (2265))

Akla şöyle bir soru gelebilir: “Devlet yöneticilerine bu dua ve destek, “yandaş, yalaka, yağcı, dalkavuk, besleme” gibi suçlamalara sebep olmaz mı? Nitekim oluyor da.”

Cevabı gelecek yazıya inşallah.

Tüm Yazılar