Müslüman Kürt Kardeşlerime I

Bugünkü yazımız öncelikle Müslüman Kürt kardeşlerimize olacaktır. Müslüman, yani hayatı İslamca yaşamaya iman etmiş, onu bir yaşam biçimi, hayat tarzı, dünya görüşü, sistem ve nizam olarak kabul etmiş, Batı’nın bütün ilke ve ideolojilerinden « la - hayır» diyerek sıyrılmış, Allah’a teslim olma azim ve kararlılığındaki kardeşlerime…

Sevgili kardeşlerim! Söze bir soruyla başlayalım isterseniz. Bugün sizin de bizim de çektiğiniz bütün acıların kaynağı nedir?

Siz dil acısını bizden çok çektiniz. Evet, biz de çektik, ama sizinki bambaşkaydı.

Bizim de dilimizle oynadılar. Bir Ermeni ırkçısı Agop Dilaçar’a yetki vererek güzelim Türkçemizi hem bozdular, hem zayıflattılar, hem fakirleştirdiler, hem de çirkinleştirdiler. Böylece bırakın daha eskileri, dünkü Mehmet Akif’i bile anlayamaz olduk. Bizi mahvettiler. Kütüphanelerimizdeki bütün yazılan eserlerimizi sanki yabancı bir dilde yazılmış gibi anlaşılmaz hale getirdiler. « Yok » hükmüne indirdiler. Bu bir millete yapılan en büyük ihanettir. Oysa Cemil Meriç « kamus namustur » derken ne kadar haklı idi…

Bizi bu bakımdan en iyi siz anlarsınız. Çünkü sizin diliniz bütün bütün yasaklandı bir zamanlar. Evinizde bile kendi dilinizi konuşamaz oldunuz. Tıpkı bir zamanlar sizin de bizim de kendi evimizde yavrularımıza Kur’an okumasını öğretemediğimiz gibi…

Işte bu yüzden sizi biz çok iyi anlıyoruz. Sizin de bizi anladığınıza eminiz. Size ve bize bunları yapanları şiddetle ve nefretle kınıyoruz.

Ama sevgili kardeşlerim, bunu size kim yaptı?

Size ve bize bunu kim yaptı ?

Bunu doğru tespit edemezsek ortaya bir sürü yanlışlar, hatta cinayetler çıkar ve bizim hem dünyamızı, hem de ahiretimizi berbat eder.

Evet, bu cinayetleri ve zulümleri, bu ihanetleri ve hakaretleri kim yaptı?

Dahası da var. Bizim de sizin de şalvarlarımızı kim yırttı ? Sarıklarımızı yere çalarak kim şapkayı koydu başımıza? Çarşaflı kadınlarımızı kim rahatsız etti sokaklarda? Kim yasakladı onlara devleti, devlet dairelerini? Yazımızı, hukukumuzu, örf ve adetlerimizi, mektep ve medreselerimizi, tekke ve zaviyelerimizi, vakıflarımızı kim aldı elimizden? Yaşam biçimimizi kim değiştirdi, hayat tarzımıza bize sormadan kim müdahale etti?

İsterseniz, « şeriatı kim kaldırdı?»ya varıncaya kadar bir sürü sorular sorabiliriz. Ama bu kadarı meselenin izahı için yeter de artar bile.

Evet, bunları kim yaptı?

Türkler mi?

Ey bu ülkenin doğusunda yaşıyanlar, bütün bunları batıda yaşayanlar mı yaptı?

Hayır!

Ya kim yaptı?

Bunu batıcılar yaptı.

Bugünkü CHP ve BDP çizgisinde olan bir zihniyet yaptı. Aralarında Türk de vardı, Kürt de vardı, başka ırklardan da vardı…

Bunların ortak özelliği batıcı olmalarıydı. Batı medeniyetini, daha doğrusu batı barbarlığını medeniyet sanan zavallılar olmasıydı. Bu yüzden de haliyle İslam karşıtı olmalarıydı…

(Devam edecek)

Tüm Yazılar