Laiklik Bulanık Sudur Girilmemeli I

Laiklik bulanık bir sudur bu ülkede. Bu yüzden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülkede yaptığı laiklik söylemlerini, siyaset şartları bildiğimiz için anlayışla karşılıyoruz. Ama yurt içinin ahvalini bilmeyen yurt dışındakilere laiklik gibi bulanık ve kirli bir olguyu gündeme getirmesini doğru bulmuyoruz.

Neden mi?

Çünkü hem bu ülkede hem de dışarıda laiklik konusunda maksadı anlatmak çok zordur. Zira bu ülkede ortam “laik olmayan adam olamaz” diyen laikçi yobazlar tarafından çok pislenmiştir. Konuyu rahatça tartışma zemini bırakmamışlardır. Zaten onlar tartışmıyor, sadece buyuruyorlar. Biz de refleks olarak sadece reddediyoruz. Bu işin orta yolunu yazarlar çizerler, ilim ve fikir adamları bulamazken, “laikçi devletin” başbakanı bu konuyu nasıl vuzuha kavuşturabilir? Korkarım ki bu tür konuşmalar, o makamda olanlara sadece zarar verir.

Çünkü bu laikçi zihniyete de, buna kartını almış dindarlara da nereden anlatabileceksin ki aslında “laiklik, din ve vicdan özgürlüğünün sorunsuz yaşanmasıdır.” Bu açıdan bakıldığında Batı’da çıkan bu kavram, Müslümanlar dışında kalan insanlığa fayda getirmiştir. Zira Doğuda da Batı’da da insanlar yüzyıllardır din ve mezhep yüzünden birbirlerini öldürmüşlerdir. Hıristiyanlar ve Yahudiler birbirlerini yok etmek için savaştıkları gibi, kendi aralarında da az insan öldürmemişlerdir barbar batı tarihinde. Katolik, Ortodoks, Protestan savaşları dillere destandır.

İşte laiklik ile onlar bir barışı yakalamışlar, din ve mezhep yüzünden çoğunluğun azınlığa baskı yapamayacağını, devletin tarafsız kalarak herkesi korumaya alacağını kararlaştırmışlar.

Neden “Müslümanlar dışında kalan insanlığın faydasınadır” dedik?

Çünkü Müslümanların buna ihtiyacı yoktur. Zira laiklik bu ise, çoğu Batılı ilim adamlarının da dediği gibi bu İslam’da zaten var olan bir durumdur. İslam’ın buna ihtiyacı yoktur ki alsın!

Öyleyse bu açıdan bakıldığında İslam batıda uygulanan “laiklik”e karşı olmaz. Laikliğin de İslam’a karşı olması söz konusu olamaz. Olmamalı.

Şöyle de söyleyebiliriz; İslam’da zaten var olan bir durumu, tarih içinde fiilen yaşanan bir durumu, neden batıdan alınan bir kavramla, yani “laiklik” kavramıyla değiştirerek açıklayalım ki? Yani bizim laiklik’e ne ihtiyacımız var ki?

Evet, bizim laiklik’e bir ihtiyacımız yoktur.

Öyleyse Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır’da laiklikten bahsetmesi ne anlama geliyor?

Düşünelim, ama gelecek yazımızda inşallah.

Tüm Yazılar