En Güzel Hediye Kitaptır

Hayatımızda zaman zaman insanları bir araya getiren mutlu günler vardır. Bayram, düğün, dernek, sıla-i rahim, sohbet günleri gibi.

Bayram sevinçlerin insanları sımsıcak sarıp sarmaladığı günlerin adıdır. Dargınlıkların, kırgınlıkların, düşmanlıkların üstüne olabildiğince sünger çekildiği bereketli günlerdir. Büyüklerin gönüllerinin sevinç ve sürurla dolarak hayır dualarının alınıp ellerin öpüldüğü, çocukların harçlıklarla, şekerler ve tatlılarla, cicili bicili yeni elbiselerle sevindirilip felekten günlerin çaldırıldığı, gençlerin deruni hislere bürünerek daha bir büyüdüğü günlerdir. Hastaların, kimsesizlerin, gariplerin, yoksulların, hatta ölülülerimizin hatırlandığı kutsal günler. Kısacası bayram demek, ziyaretleşme,buluşma, kavuşma, sevişme, dostluk ve muhabbet günleri.

Düğün dernekler de yediden yetmişe dost ve akrabaların buluştuğu, gülüştüğü, bereketli günlerdir.

Halkımız genellikle bu günlerde ziyaretlere eli boş gitmez. Herkes bütçesine göre bir hediye ile giderek sevince sevinç katar, mutluluğu yeni gönül almalarla büyütürler. Bu yerine göre bir şekerdir, tatlıdır, altındır, elbisedir veya daha başka bir ihtiyaçtır.

Ben kimi insanlarda görüp beğendim ve çevreme hep tavsiye edip önerdim; hediyemizi seviyeye göre uygun kitaplardan seçelim. Kitap götürelim sevdiklerimize. Ama maalesef sıcak karşılanmadım. Özellikle de bayanlar, buna şiddetle muhalefet ediyorlar her nedense.

Çözümü şöyle bulduk, ev halkı ne isterse götürecek, artı bir de kitap götürülecek. Keşke bu kararımızda başarılı olabilseydik nice evler güzelim kitaplarla tanışacaklardı. Özellikle de çocuklar. Zira büyükler ya gazete hediyesi veya başka yollarla da olsa, evde kendi seviyelerinde kitaplar bulabiliyorlar. Fakat genellikle çocuklar kendi düzeylerinde kitap bulmakta zorluk çekiyorlar evdeki kitaplıklarda.

İşte tam da burada ne kadar güzel olurdu hediye kitaplar!...

Gelin bu sefer olsun bu ziyaretlerde daha da güzel ve sıcak bir ortam için, bu ortamın kalıcı kılınması için, kalplere yeni sevgiler, zihinlere yeni hatıralar bırakmak için, evet gelin bir değişiklik yapalım. Bu sefer bir kitap götürelim. Hatta mümkünse bizim beğenerek okuduğumuz bir kitabı götürelim hediye olarak ve üstünde konuşalım. İlgi uyandırmaya gayret edelim. Yani gittiğimiz evlerde sohbetlerimize kitaplar yön versin. Bir kaç saat da televizyon ve dizileri bırakalım.

Gelin bu bayram böyle yapalım ve sonucu değerlendirelim. Böylesi bayramlar her hanede bir bilgi sevinci bırakmışsa, devam edelim.

Hiç şüphesiz bu durum yurt çapında bir dalgalanma getirecektir. Yazarlar daha çok yazacak, yayınevleri daha çok kitap basacak, kültürümüz daha çok zenginleşecek, bilgimiz daha çok artacak, mutluluğumuz yansıyacaktır dört bir yana. Ülke gerçek bayramlara böyle böyle erecektir inşallah.

Hediyenin en güzeli, en kalıcı ve en faydalı olandır. Bir saatte yenen ve çöpe giden yerine, bir ömür varlığı süren ve faydalanılan bir hediyeniz olsun istemez misiniz?
Eğer isterseniz size bana gelen bir mektubu okutayım:

“Kitap Gönüllüleri Platformu, kitle iletişim araçlarının kitap okuma oranını azalttığı günümüz dünyasında kitap okumayı sevdirmek ve teşvik etmek üzere bir grup gönüllü tarafından 2009 yılında kuruldu. Şu anda başta İstanbul olmak üzere, Anadolu’nun birçok şehrinde gönüllü temsilcileri aracılığı ile on binlerce kitabı, kitap okumayı özlemiş insanlara hediye ediyorlar. Özellikle namaz, ibadet, iman, ölüm ve İslam esasları konularında sade ve açık bilgi veren, insanları okumaya teşvik edecek kitapları hediye ediyorlar. Amaçları , bu faaliyetleri binlerce gönüllü aracılığı ile daha da çok artırarak, yeni yetişen nesillere kitapları sevdirmek ve okunmasını teşvik ederek önce Türkiye’de daha sonra da Dünya üzerinde ulaşılmamış insan bırakmamak.

Ayrıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz:www.kitapgonulluleri.org”

Kutlarım bizim için kitap yazanları, basanları, ulaştıranları, hediye edenleri, velhasıl bir şekilde kitaba gönül verenleri…


Tüm Yazılar