Oruç ve Çeşitleri

Günlerdir beklediğimiz Ramazan Ayı geldi çok şükür. Bu münasebetle bütün Müslümanlar için günahara keffaret ve Cennete girişe vesile olmasını dilerim Allah Teâlâ’dan. İnşallah dünyada çok barışıa vesile olur.

Bu yüzden biz iman,küfür, tekfir, şirk ve irtidat üzerine açtığımız dosyayı bu münasebetle şimdilik kapatarak birkaç yazıyla Ramazanı ağırlamak istiyoruz. sonra ömrümüz olursa döneriz mevzumuza kaldığımız yerden.

Oruç, imsak vakti dediğimiz tan yeri ağarmasından güneşin batıp akşam vaktinin girmesine kadar Allah için niyetlenip yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır.

Orucun sebebi, Ramazan hilalini görmektir. Ramazan ayının hilali görülünce, şartlarını taşıyan kimselere, bir ay oruç tutmak farz olur.

Oruç, Kitap, Sünnet ve icma delilleri ile farzdır. Kur’an’da şöyle buyuruluyor: ”Ey îman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı”(Bakara: 183)

“Sizden kim Ramazan ayına ulaşırsa, o ayda oruç tutsun.”(Bakara: 185) .

Sevgili Peygamberimiz de şöyle buyuruyor: ”İslam, beş esas üzerine bina edilmiştir; Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın kulu ve Rasulü olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve ona yol bulanlar için beyti haccetmektir. ”

Hz. Peygamberden günümüze kadar bütün Müslümanlar, orucun farziyyeti üzerinde ittifak etmişlerdir. Buna da “icma” delili diyoruz.

Orucun farz olmasının bazı şartları vardır:

Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmek. Çocuklara farz değildir. Ancak çocuklar gücü nisbetinde oruca alıştırılmalıdır. Oruç tutmaya gücü yetmek. Mesela bir kimse hastalığı, yaşlılığı veya başka bir sebeple oruç tutmaya güç yetiremezse, oruç tutmak ona farz olmaz. Ramazan hilalini görmek.

Orucun Allah katında makbul olmasının, yani sahih olmasının da şartları vardır. Bunlar:

Oruç tutmaya niyet etmek: Niyet, bir işe kalben karar vermektir. Diliyle söylemesi şart değildir. Bir kimse oruç tutmaya niyet etmeden, akşama kadar, orucu bozan şeylerden uzak dursa, oruç tutmuş sayılmaz.

Hayızlı ve nifaslı olmamak.

Orucu bozan şeylerden uzak durmak.

Oruc deyince sadece Ramazan ayında tutulan farz orucun akla gelmesi bir Müslüman için eksikliktir, hatta ayıptır. Evet, Ramazan orucunun edası ve kazası ile, başlanıp da bilerek bozulursa 60 gün kefaret oruçları farzdır. Bundan başka Vacip oruçlar vardır. Adak orucu, îtikaf adayanın oruç tutması, başlanmış nafile orucun bozulması halinde kazası vaciptir.
Sünnet oruçlar ise, Aşûre orucu; yani Muharrem ayının dokuzuncu, onuncu veya onuncu, onbirinci günleri oruç tutmak sünnettir. Mendup, yani sevimli, sevaplı güzel görülen nafile oruçlar da vardır. : Davut (a. s. ) ın orucu gibi bir gün oruç tutup bir gün yemek, her kameri ayın 13, 14, 15. günleri oruç tutmak, her hafta pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak, üç aylarda oruç tutmak, arafe günü oruç tutmak, Şevval ayında altı gün oruç tutmak, Zilhiccenin ilk sekiz veya on günü oruç tutmak böyle menduptur.
Bu arada hoş görülmeyen biçimde oruç tutmak da vardır. Buna “Mekruh oruç” diyoruz. Mekruh oruçlar iki kısma ayrılır.
Tahrîmen mekruh oruçlar: Ramazan bayramının birinci, Kurban bayramının 1. 2. 3. 4. günleri oruç tutmak tahrimen mekruhtur.
Tenzihen mekruh oruçlar: Sadece aşûre günü oruç tutmak, yalnız cuma günü oruç tutmak, mihrican ve nevruz günlerinde oruç tutmak, ara vermeden iftarsız üst üste oruç tutmak, Bütün sene ara vermeden oruç tutmak, bir fazilet zannederek hiç konuşmadan oruç tutmak gibi. Kocası izin vermediği halde kadının nafile oruç tutması da mekruhtur.

Tüm Yazılar