Orucun Faydaları Ve Ruhsatlar

Orucun dînî, rûhî, sosyal, sağlık, ekonomik, emniyet, asayiş, askerî, eğitim ve pedeğojik açıdan pek çok faydaları vardır. Bu faydalardan bazıları şunlardır:

Oruç Yüce Allah’a taat ve ibadettir: Oruç kişiye sınırsız sevap kazandırır. Çünkü oruç, yalnız Allah için tutulur, Allah’ın keremi ise sonsuzdur. Oruçla “Reyyan” denilen ve yalnızca oruç tutanlara ayrılmış bulunan özel kapıdan cennete girme ikram hakkı elde edilmiş olur. Oruç bir yıllık işlenen küçük günahlara kefarettir, cehennemden kurtuluşa vsildir. Oruç takvâya, ahlakın güzelleşmesine sebeptir.

Oruç sağlık açısından faydalıdır: Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: ”Oruç tutun sıhhat bulursunuz.” Fazla gıda vücutta birikimlere, zararlı fazlalıklara sebep olmaktadır. Oruç bunları temizlemekte, fazlalıkları eritmekte ve ruh gibi bedende de bir tasfiye yapmaktadır. Oruç, bir yıl içerisinde yorulan insan bedenini dinlendirmekte ve kişiye sağlık kazandırmaktadır. Ancak bu hikmetin gerçekleşmesi için, yemede ve içmede sünnet sınırını aşmamak gerekir.

Nefs-i emmare oruçla sükunet bulur: Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: “Oruç günahlara karşı bir kalkandır.”(Buharî) . Zira harama karşı nefsin şehveti, oruçla kırılır. Bu nedenle şöyle denmiştir: “Nefis acıkınca bütün âzalar doyar, nefis doyunca, bütün âzâlar acıkır.”

Oruç günahların bağışlanmasına bir vesiledir: Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: “Kim inanarak ve karşılığını yalnız Allah’tan bekleyerek oruç tutarsa, daha önce işlediği bütün günahları bağışlanır.” (et-Tâc) .

Oruç, fakir ve yoksullara karşı şefkatli ve merhametli olmayı öğretir: Çünkü açlığı, yoksulluğu bilmeyen, sıkıntı çekmeyen kimseler, fakirin halinden anlayamaz. Atalarımız “tok açın halinden anlamaz” demişlerdir.

Oruç kötü alışkanlıklardan kurtulmak için, güzel bir vesiledir: İçki, sigara ve kumar gibi kötü alışkanlıkları olan bir kimse, içtenlikle bu kötü alışkanlıklardan kurtulmak isterse, Ramazan orucu güzel bir vesiledir. Sonra bunların yerine güzel alışkanlıklar koyar. Cemaatle kılınan namazlar, sahura kalkınca iki rekat teheccüd namazı, daha çok Kur’an okuma, zikir, fikir, vaaz ve nasihat dinleme, iyilerle düşüp kalkma vs. bunları devam ettirenler, velayet yollarında yürümeye başlamışlar demektir.

Bütün bunları başarmak için gerekli olan enerji oruçta vardır. Çünkü oruç iradeyi kuvvetlendirir. Malum müslüman sabırlı ve kararlı olmalıdır. Nefis meşru olmayan her şeyi ister. Eğer nefis terbiye edilmez, irade kuvvetlendirilmezse, kişi zorluklar karşısında hemen pes eder, tahammül gösteremez. Fakat oruç tutan bir kimse, nefsinin isteklerine gem vuracak ve iradesini güçlendirecektir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: ”Oruç, sabrın yarısıdır. ”

Oruç, zenginle fakirin, âmirle memurun Allah katında eşit olduğuna açık bir delildir: Çünkü oruç, şartlarını taşıyan herkese farzdır.

Orucu en çok askeriyenin, ordunun sahiplenmesi gerekir. Çünkü savaş demek, açlık, yokluk, mahrumiyet demektir. Bir asker oruç tutarak bütün bunlara seve seve alışır ve vatan savunmasında çok önemli bir sorunu gönüllü aşar. O yüzden en fazla ordunun oruç üstünde durması gerekir. Bunu bilmeyen ve tersine davranan bir subayı, “mesleğe ihanetten” ordudan atmak layıktır.

Kısaca faydaları ve hikmetleri saymakla bitmez olan Ramazan ayının evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluştur.

Buna rağmen oruç tutmamayı mübah kılan haller de vardır. Şu haller içinde olanlar oruç tutmayabilirler. Bundan dolayı onları kınamak ayıptır, çirkindir:

Seferî olmak: Ramazan ayında en az üç günlük yolculuğa çıkan (yaya yürüyüşü ile 18 saatlik veya 90 km. lik yolculuğa çıkan) kimse, isterse orucunu tutmayabilir. Sonra kazasını yapar.

Hastalık: Bir kimse oruç tuttuğu takdirde ölmekten, hastalığının artmasından ya da hastalığının uzamasından korkarsa oruç tutmayabilir. Ancak bu kanaate varabilmesi için müslüman ve uzman bir doktorun tavsiyesi gerekir.

Gebelik veya çocuk emziriyor olmak: Ramazan ayında hamile veya emzikli olan kadınların bu durumları, oruç tuttukları zaman sağlıklarını bozacaksa, yine doktor tavsiyesi ile orucunu tutmayabilir.

Oruç tutamayacak derecede yaşlı olmak: Yılın bütün mevsimlerinde, oruç tutmaktan aciz olan yaşlı erkek ve kadınlar, oruçlarını tutmayabilirler. İyileşme umudu olmayanlar, oruç yerine fidye verirler. Bir fitye, bir sadakayı fıtır kadardır.

Düşmanla cihad: Ramazan ayında düşmanla cihad halinde olan İslam askerleri, düşman karşısında zayıf düşeceğinden korkarlarsa, oruç tutmayabilirler.

İkrah ve tehdit altında kalmak: Canına veya bir uzvuna yönelik bir zararla tehdit edilen veya zorlanan bir kimse orucunu bozabilir.

Şiddetli açlık ve susuzluk: Oruçlu bir kimse, açlıktan veya susuzluktan dolayı helak olacağından veya aklına bir zarar geleceğinden korkarsa, orucunu yiyebilir. Sonra kaza eder.

Oruç hakkında daha geniş bilgileri iki sitemizde bulabilirsiniz: www.cemalnar.com / www.ilimistan.com

Not:
Basından okuduğumuza göre, Ramazan ayında satışa sunmak için kumanya paketi hazırlayan CarrefourSA, kumanyaların ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için Kızılay'la işbirliği protokolü imzalamış, ancak kurumun gönüllü personeli Elif Demirci'nin çalışması sırf başörtülü olduğu için CareffourSA Şube Müdürü Evren Gül'ün talimatıyla engellenmiş.
Para kazanmaya gelince din ve inancı kullan, ama dindara gelince temel insan haklarını çiğne, saygısız ve çirkin davran, hakaret et. Bu mudur insanlık anlayışınız? Etik denilenden nasibiniz bu kadarcık mı?
CarrefourSA’yı kınıyorum, ayıplıyorum. Bu ilkel ve çirkin davranış bu ülkeye yakışmıyor.

Tüm Yazılar