Utanmaktan bahsedenlere bakınız

O dağdaki kadın erkek sarmaş dolaş kucaklaşma ve öpüşme sahnesi var ya, o benim toleransım için bir bitiş miladıdır ve artık ondan sonra her BDP linin söylediği benim için anlamsız bir dırıltıdır. Bunlar muhatap alınmaya değmezler artık. Dağdakilerle bir farkları kalmamıştır. Barış ve demokrasi, nifaklarını gölgeleyen riyakarlıklarıdır ve küfür gibi acı vermektedir.

Dışlanmaları gerekir artık bundan sonra. Ama yer yer sözlerine cevap da vereceğiz, onlara değer verdiğimizden değil, halkımızı sevdiğimizden ve halkımıza mesaj için.

Habervaktim’den okuyoruz ki BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, PKK'lılar için, "Gebertildi" diyen zihniyetin, dün Uludere'de kaza sonucu yaşamını yitiren ve yaralanan askerleri kurtarmak için çaba gösteren köylüleri örnek göstererek, “O ağıtların sesini duydun mu? Gör ki, duy ki utan.” Demiş. Oysa içinden geçen bu değildir onun. O isterdi ki o köylüler o askerlerin başlarını taşlarla ezsinler. Bu sefer ne derdi bilir misiniz? Ben söylemeyeyim, hadi siz tahmin ediniz. “Niyet okuyuculuğu mu?” diyenlere deriz ki, artık ciğerlerini biliyoruz onların. (http://www.habervaktim.com/haber/259484/bdpli-sakiktan-pkklilar-gebertildi-tepkisi.html)

Sonra da sormuş: “İnsanlığın ve İslamiyetin neresinde var ölüye hakaret? Ölüye saygısızlık, bu tam anlamıyla ırkçılık ve faşizmdir?”

Sonra da tam bir şeytanca demagoji yaparak: “Bundan sonra; Erzurum'da attığın nutukta söylediğin gibi, Kürtler'e sakın kardeşlerimiz kelimesini kullanma, Kürtlerin senin gibi bir kardeşe ne ihtiyacı vardır, ne de tahammülü" demiş.

Deveye demişler “boynun neden eğri?”, demiş “nerem doğru ki?” Aynen onun gidi, senin hangi yanlışını düzeltelim be Bay Sırrı?

Aslında sen buna değmezsin ama Kürt kardeşlerim hatırına bir iki kelime yazayım.

Ne kadar saçma bir söz bu? Ne demek yani, seni sevmiyorsak, bu Müslüman Kürt kardeşlerimizi sevmemek demek mi? Ne alakası var?

Evet, seni sevmiyoruz. Ama “Kürt” olduğun için değil. Zalim olduğun için. İslam karşıtı olduğun için. Irkçı olduğun için. Faşist olduğun için. Ekmeğini yediğin memlekete hainlik ettiğin için. Kışkırtıcı bir küfürbaz olduğun için. Şimdi seni sevmemek demek, Kürtleri sevmemek demek midir? Bu ne mantıksızlık?

Ne yani, bir Türkü veya Arabı hak ettikleri yüzünden sevmediğim zaman, bütün Türkleri ve Arapları sevmemiş mi oluyoruz? Aklın bu kadar mı senin?

Uludere'de kaza sonucu yaşamını yitiren ve yaralanan askerleri kurtarmak için çaba gösteren köylü kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Tam bir Müslüman gibi hareket etmişlerdir. Allah Teâlâ’nın selamı, rahmeti ve bereketi üzerlerine olsun. Allah aramıza ayrılık gayrılık sokmak isteyen hainleri kahretsin.

İyi ama bu güzel davranıştan sana ne? Sen de mi askeri sevip öpüyorsun ki, köylülerin bu davranışını kendine mal ediyorsun?

İnsan biraz utanır be?

Senin ve fitnedaşlarının sarmaş dolaş kucaklayıp öptükleri o PKK lılarınız da mı yoksa ağıt yaktı sivil ya da asker olsun öldürdükleri Müslümanlara? Gaziantep’te olan nedir? Sevgi mi sunmuştur PKK lılar Kürt olsun Türk olsun mübarek millete, bu aziz halka, mübarek bayram gününde? Dağı taşı kana bulayanlara mı saygı bekliyorsun?

Bu ne yüzsüzlüktür, bu ne arsızlıktır böyle?

Sen kim, Kürtler kim?

Sen ve öpüp kucakladığın PKK lılar, bizim olduğu kadar o ağıt yakan mübarek Kürt kardeşlerimizin en büyük düşmanısınız.

Siz ve destek verdiğiniz PKK lılar bütün Müslümanların ve insanlığın düşmanlarısınız, kimden ne saygısı bekliyorsunuz?

Siz Allah Teâlâ’nın ve dininin düşmanlarısınız, hangi İslamiyetten bahsediyorsunuz? İslam adına fetva vermek sana mı kalmış be zavallı adam?

İslamiyette gerekirse sağ insana saygı duyulmadığı gibi, ölü insana da saygı duyulmaz. Bunun gereği olarak da bazı ölüler yıkanmaz, kefenlenmez ve cenazesi kılınmaz, cesedi bir çukura atılır. Hangi hallerde böyle olur, bunun cevabını da sen ver artık ey şeyhülislam gibi fetva vermeye kalkışan dağ mollası.

“Kürtlerin senin gibi bir kardeşe ne ihtiyacı vardır, ne de tahammülü" demişsin. İşte bu demagojidir, sözü çarpıtmaktır, cerbezedir yani. Adam bunu Kürtler için değil, PKK lı teröristler için söylemiş. Sen de kalkmış kıt aklınla bunu bütün Kürtlere söylenmiş sayıyorsun? Hangi akıl mantıkla?

Cümlenin doğrusu şöyle olacaktı: “ PKK lı teröristlerin senin gibi bir kardeşe ne ihtiyacı vardır, ne de tahammülü.”

O zaman o adam da biz de “aman aman uzak kalsın, istemez, şeytan görsün yüzünüzü” diyecektik. Şimdi aklınla Kürtleri kandırarak bize düşman edeceksin. Sen Kürtleri kimileri gibi laftan anlamaz ahmak mı sandın? Öyleyse çok yanıldın!

Hem Kürtler adına konuşmak sana mı düşmüş be adam! Kürtler neden benimle kardeştir, bunun sebebini biliyor musun? İkimiz de Müslüman olduğumuz için biz kardeşiz. Peki, seninle alakası ne?

İslam’a göre bütün Müslümanlar kardeştir. Kürt Türk farketmez. Ama Müslüman değilse, bir karında yattığımız karındaşlarımız bile kardeş değildir bize. Kafir Müslümanın kardeşi olamaz, velev aynı sülpten gelse bile. İslam’da ırkçılık yoktur. Yapan da lanetlenmiştir, melun olmuştur.

Öyleyse, Marksist, Leninist, Mecusi, ermeni her kafirin içinde bulunduğu, Kürtlerin dinine imanına düşman bir örgüt mensubu terörist, ne Müslüman Kürtlerin, ne de Müslüman Türklerin kardeşi olamaz. Hele hele bu adam, onların canına, malına, evladına, imanına kastediyorsa, tam bir düşmandır, canı çıktığında ona değil, ancak acılı anasına, babasına, akrabalarına saygı duyulup üzüntüler ve taziyeler bildirilir?

PKK ölülerine üzülmez miyiz?

Üzülürüz. Ama PKK ölüsü olduğu için değil. Şunun için üzülürüz: bunlar Müslüman bir toprakta Müslüman ana babalardan doğan Müslüman çocuklardır. Nasıl oldu da İslam düşmanı küfür ideolojilerinin mensubu olarak kendi halkına düşman bir terörist haline geldiler ve batıl bir dava için pisi pisine ölerek hem dünyalarını, hem de ahiretlerini kaybettiler de çıkmamak üzere ebediyyen, yani sonsuza kadar yanmak üzere cehenneme yuvarlandılar?

Onları bu hale getirenlere de öfkeliyiz, her kimseler. Bu ister sistem olsun, ister yanlış politikalar olsun, ister yanlış eğitim sistemi olsun, isterse başka bir sebep olsun. Kendi çocuklarımızı kendimize düşman olarak görüp de üzülmemek elde mi?

“Ölüye saygısızlık, bu tam anlamıyla ırkçılık ve faşizimdir?” demişsin. “Irkçılık ve faşizim” kelimesi size ne kadar da yakışıyor. Çok sevdiğiniz için mi sık tekrarlıyorsunuz bu kelimeleri Bay Sırrı?

Tüm Yazılar