Bizi Koruyan Allah’a hamdolsun

“Onlar hileler yaptılar, komplolar hazırladılar. Allah da onların hilelerini, komplolarını boşa çıkardı. Allah, hileleri boşa çıkarmakta pek güçlüdür.” (Ali İmran 3/54)

“Onlar tuzaklar kurdular, ama Allah nezdinde de onlara tuzak var, isterse onların tuzakları dağları yerinden oynatacak olsun!”(İbrahim 14/46)

“Şer planları hazırlayanlar, emin mi oldular: Allahın kendilerini yerin dibine geçirmesinden yahut hiç ummadıkları bir yerden azabın gelme-sinden, yahut gezip dolaşırlarken Allahın kendilerini kıskıvrak yakalamasından? Çünkü onlar, kaçıp kurtulacak durumda değildirler. Yahut da kendilerini korkuta korkuta, eksilte eksilte alıvermesinden emin mi oldular? Demek ki Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir.”(Nahl 16/45-47.)

“Onlar bir tuzak kurdular, ama tuzaklarına karşı Biz de tuzak kurduk, kendileri farkında olmadan onların tuzaklarını bozduk, onların planlarını altüst ettik. Bak işte onların tuzaklarının akıbeti nasıl oldu! Biz onları da kendilerine uyan toplumlarını da imha ettik! İşte onların, zulümleri sebebiyle ıssızkalmış, çökmüş evleri... Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibret vardır.”(Neml 27/50-52)

“Allah onu, o kâfirlerin tuzaklarının şerrinden korudu.”(Mü’min 40/ 45)Karanlık gecelerde karanlık kişiler karanlık mekanlarda toplanıyor ve bize, biz Müslümanlara ve Müslümanlığa tuzak kuruyor, yok edici plan programlar yapıyorlar.

Kimdir bunlar? Nerde toplanıyorlar? Ne tuzaklar, ne komplolar kuruyorlar?

Bilmiyoruz. En azından çoğunu bilmiyoruz. Nerde bizim öyle güçlü istihbaratımız? Biz kendimiz istihbar ediliyoruz, fişleniyoruz, tasnif ediliyoruz, nerden bileceğiz onları?

Bazen bir üniversitede, bazen bir klüpte, bazen bir locada, bazen bir karargahta, bazen bir parti binasında, bazen bir iş toplantısında, bazen diplomatik salonlarda tuzak kuruyorlar bizlere. Öyle ince ayar tuzaklar ki, bize kalsa kurtuluş mümkün değil…

İyi ama nasıl kurtuluyoruz?

Allah Teâlâ’nın lütf-u keremiyle! O bizi kurtarıyor sadece! Başına geçiriyor tuzakları hazırlayanların. Bazısı da hedefini buluyor, bu da bizi ikaz için, deneme için, öğretmek için vs.Evet, onlar hileler yaptılar, komplolar hazırladılar. Allah da onların hilelerini, komplolarını boşa çıkardı. İşte o kadar! Çünkü bizim Allah’ımız, hileleri boşa çıkarmakta pek güçlüdür.Sen Allah Teâlâ’nın kullarına tuzak mı kurarsın?Hadi kur bakalım. Senin karşına Allah kendi planını çıkarmakla senin tezgahlarının ve hilelerinin ne kadar gülünç olduğunu ortaya koyuyor. Sen kim, Allah Teâlâ kim? Sen nerde, Allah nerede?Bize kurulan bin bir tuzağı haberimiz bile olmadan boşa çıkaran Allah’ım! Sana hamdolsun. Sen olmasan bunlar bize hayat hakkı bile vermez, bir kaşık suda boğarlar. Tarih boyunca böyle yapmışlar. Dün böyle olduğu gibi, bugün de, yarın da bu böyle yapacaklardır.Şu anda da kafirler Allah’a, Allah’ın dinine, Allah’ın elçisine, Allah elçisinin yolunu takip eden müslümanlara tuzaklar kurmaya çalışıyorlar. Hayatı, ekonomiyi, eğitimi, hukuğu, kılık kıyafeti, vitrinleri, sokakları Allaha kulluğun aksine düzenleyerek tuzaklar kurmaya çalışıyorlar.Kendilerine göre din kitapları oluşturarak, “işte din budur” diye insanlara sunarak, Allah’ın yasalarını bozarak tuzaklar kurmaya çalışıyorlar. Din eğitimini yasaklayarak, İmam-Hatipleri kapatarak, Kur’an kurslarını bitirerek Allah kullarının Allah dinine ulaşma yollarını kapatarak Allah dinine tuzaklar kurmaya çalışıyorlar. Kendi ayetlerinin gündemde kalması adına Allah’ın ayetlerini toplumun gündeminden düşürmeye çalışıyorlar.Allah’ın elçisine hayat hakkı tanımamaya çalışıyorlar. Allah’ın elçisinin örnekliğini bitirmeye çalışıyorlar. Böylece Allah elçisini öldürmeye çalışıyorlar. Allah’a ve Onun elçisine, Allah ve elçisi yolunun yolcularına çeşit çeşit tuzaklar kurmaya çalışıyorlar.Müslümanların çocuklarının beyinlerini orada Kur’an ve sünnete yer kalmasın diye çok lüzumsuz bilgilerle doldurarak tuzaklar kuruyorlar. Allaha kulluğa zamanları kalmasın diye insanların hayatlarını eğlencelerle, kendi vahiyleriyle, kendi oluşturdukları gündemlerle doldurarak tuzaklar kuruyorlar. Ama ne yazık ki günümüz kafirleri de tıpkı dünün kafirleri gibi Allahtan gafildirler. Kime tuzak kurduklarının, kiminle savaşa tutuştuklarının farkında değiller. Halbuki tüm tuzaklar Allaha aittir. Tüm düzenleri bozmak Allaha aittir.Öyle değil mi?Kafirler Allah’ın sistemine karşı, Allah’ın ayetlerine karşı, Allah’ın elçisine karşı ne kadar tuzak kurabilecekler? Üstelik onların tuzaklarının tümünü Allah biliyorken!Allah onların tuzaklarının tümünü bilir, ama onlar Rabbinin tuzaklarını bilmezler, bilemezler. Rabbin onların kurdukları tuzakların nereye kadar gideceğini bilmektedir, ama onlar Rablerinin kendilerine karşı neler hazırladığını asla bilmemektedirler. Onlar gözlerinin önündeki çukuru bile görememektedirler.Allah Teâlâ bütün bu işlerini birilerini dilerse doğrudan kendisi yapabileceği gibi, dilerse melek veya insan birilerini sebep veya aracı kılarak da yapabilir. Biz bu hayır işlerinde kullanılan insanlara bakarız, eğer salih insanlar ise, Allah Teâlâ’ya şükrettiğimiz gibi onlara da teşekkür ederiz. Allah dinini bazen fasık ve facirler ile de destekleyip güçlendirebilir. O zaman o fasıklara teşekkür gerekir mi, ihtilaflıdır. Kimileri, “iyiliklerin takdir edilmesi ve yeni iyiliklere sebep olması bakımından edilir” derken, kimileri de “kendileri de fasıktır, gerekmez” demektedirler. Bendeniz tevazuyu seçerek “edilmeli” diyenlerdenim.Bu ülkede yıllarca irtica hikayeleriyle müslümanları yok etmeye soyunanlar, Allah ile, Allah’ın ayetleriyle, Allah’ın sistemiyle savaşa tutuşanlar kiminle savaştığının farkında değildirler. Bunlar, kiminle savaştığını dahi bilmeyen zavallı insanlardır. Zannediyorlar ki müslümanlar zayıftır, zannediyorlar ki müslümanlar yalnız ve yardımcısızdırlar. Onların yanında Allah’ın bulunduğunun farkında olmayan bu iman yoksunları yakında nasıl bir balyoz ile sarsıldıklarını göreceklerdir.Evet, o balyozu görecekler. Acaba biz de görecek miyiz, ne dersin “Sahibu’l Basair” Ali Küçük kardeşim?

 

 

 

Tüm Yazılar