Hayırlı Olsun

Elimde bir kitap var. Adı biraz uzunca olmuş içeriği kaplasın diye: “İslam’a Göre Irkçılık Ve PKK Ekseninde Kürt Sorunu” Orta boy 410 sayfa. Çok sevdiğim yeşilin tatlı bir tonunda güzel bir kapak. Kapakta bir resim var; 1=1 yazılı resmin üzerini kırmızı ile çizmeye çalışan bir yaramazın resmidir bu. Sembolik anlamı ise galiba herkesin eşitliğine itiraz etmesi bu yaramazın.

Var bizim böyle yaramazlarımız maalesef. Hatta Cumhuriyet dönemi daha çok bu yaramazların serüvenidir desek yanlış olmaz. Çünkü sistemin temelinde bir ırkçılık açıkça var. Kendinden başkasını inkar ve asimile politikaları başından beri var.

Ama sorun hiç şüphesiz çok daha derinlerde. Kitap bunu işlemiş sayfalar ve bölümler boyu. İslam’ın doğuşunda var olan, ama etin bir iman ile gebertilen, sonra tarih boyunca tekrar tekrar hortlayan bir illet. En son hortlaması ise Osmanlıların son dönemlerinde Batıda olmuş. Oradan da bizim yaramazların eliyle İslam coğrafyasına sirayet etmiş.

Osmanlı İslam Devletinin yıkılış ve Ümmet-i Muhammedin paramparça oluş macerasında en büyük paylardan birisinin de ırkçılık olduğunda herhalde kimsenin kuşkusu yoktur. Ümmet kendi çocuklarını ilim sanat ve teknik öğrensinler diye Batıya göndermiş, ama onlar bunların yerine batı düşüncesini, laikliği, ırkçılığı almış getirmişler.

Oysa birçok ırklardan meydana gelen bu ümmeti bir arada tutan bağ, kan değil iman, ırk değil İslam’dır. Bu öldürücü illeti zamanında gören Mehmet Akif “Safahat”ta çok yaman uyarılar yapar:

“Sen ben desin efrat, aradan vahdeti kaldır

Milletler için kıyamet işte o zamandır.”

Kitabın arka kapağında şunlar yazılı:

Bir insanın veya toplumun, mensubu bulunduğu ırk sebebiyle diğer insanlardan üstün olması fikrine dayanan ırkçılık düşüncesi, hangi açıdan bakılırsa bakılsın, gayr-ı insani ve gayr-ı ahlaki bir yaklaşımdır. Tarih boyunca toplumları bölüp parçalayan, devletleri yıkan, insanlar arasında kin ve nefret tohumları eken önemli etkenlerin başında ırkçılık gelir.

Özellikle XIX. yüzyılda zirveye ulaşan bu fikir; en kanlı ihtilallerin, en alçakça cinayetlerin meşruiyet temelini oluşturmada etkin bir yol olarak kullanılmıştır.

Diğer taraftan, dinimiz İslam, her türlü sosyal ve siyasi farklılığı ortadan kaldırmış, inananlarına üstünlüğün yalnızca Allah’a bağlılıkta olduğu düşüncesini telkin etmiş bir dindir. Irkçılığı en ağır ifadelerle kınamış ve bu düşünceyi cahiliye döneminin bir pisliği olarak nitelendirmiştir. İnsanlığı aynı anne ve babadan dünyaya yayılan bir aile olarak kabul eden İslam, insan olması hasebiyle her bireyi diğerinin kardeşi sayarak onları eşitlemiştir.

Irkçılık hangi toplum ve ırk adına yapılırsa yapılsın İslam’ın şiddetle reddettiği, nefretle kınadığı bir fikir ve eylemdir.”

Ben kitaplarımın ortalama 150 ila 200 sayfa olmasını isterim genellikle. Rahat alınıp okunsunlar amacındayım. Ama son iki kitabımı, yani “Okuma Aşkı” ve “İslam’a Göre Irkçılık Ve Pkk Ekseninde Kürt Sorunu” kitaplarımı yayıncılarım iki kitap iken birleştirdiler. Evet, konu bütünlüğü sağlanması ile daha güzel oldu böylece, ama bilmem ki okunmasında aynı güzellik fayda sağlayacak mı?

Sizlere yeni kitabımı takdim ederim sevgili okuyucularım:

“İslam’a Göre Irkçılık Ve Pkk Ekseninde Kürt Sorunu”

Cemal Nar

Güncel-Siyaset

İstanbul 2012

410s 13,5*21

978-605-5350-30-7

Türkçe

9786055350307

Arkkitapları

Hayırlı olsun inşallah.

Tüm Yazılar