“İslam'a Göre Ierkçılık Ve Pkk Ekseninde Kürt Sorunu”

Bizi insan olarak yaratan Rabbimizi hamd ve şükür ederek över, razı olduğu dinini bize yaşayarak öğreten Hazreti Resul Muhammed Mustafa’ya, temiz ehl-i beytine ve mübarek ashabına salat ve selam ederiz.

Irkçılık, belli bir ırkın, belli bir sosyal gurubun doğuştan gelen ve kalıtımla geçen bedeni özellikler sebebiyle farklılaştığını ve bu farklılıkların onlar arasında statü, konum ve ilişkilerin belirleyicisi olması gerektiğini iddia eden düşünce akımıdır.

Kısacası ırkçılık, iddia edilen ırkın doğuştan gelen tabii üstünlüğünü
savunan görüştür.

Bu görüşe göre atalardan evlatlara genler ve kalıtım yoluyla geçen ruhî karakter ve fiziki özellikler sebebiyle ahlak ve şahsiyet, akıl ve zeka, bilgi ve beceri edinmede kabiliyet ve başarı gibi temel insani özellikler, belli ırklarda doğuştan vardır. Dolayısıyla bu ırklar başkalarına üstündür.

Irkçıların inandığı saçmalık budur maalesef.

“Bunun tabii sonucu nedir?” diye sormaya gerek var mıdır?

Çünkü cevap bellidir: Üstün olan ırk, öyle olmayan ırkları yönetecektir. Yönetilmeye mahkum olan ırklar ise, üstün olan yönetici ırkların emrinde, hizmetinde çalışacaklardır.

Irkçılık, zulüm ve sömürüyü haklı kılan, ona kılıf hazırlayan çirkin ve aşağılık bir görüştür. Tarih boyunca üstün sayılan ırkların diğer ırklar üzerinde egemenlik kurma ve sömürme girişimlerinde meşrulaştırıcı bir gerekçe olarak kullanılmıştır ırkçılık.

Böyle bir toplumda birlik ve beraberlikten, sevgi ve kardeşlikten,
adalet ve eşitlikten bahsedilebilir mi?

Son birkaç yüzyılımız bu kavmiyetçilik, ırkçılık, bölücülük belası ve fitnesiyle geçti maalesef. Dünya savaşları yaşadık bu yüzden. Osmanlı Devleti dağıldı, döküldü, bölündü ve nihayet yıkıldı bu sebepten. Canımız gitti, malımız gitti, emeğimiz ve enerjimiz gitti bu mel’un dava uğruna. Toplumda derin yaralar açıldı, insanımız dininden, imanından, birlik ve beraberlik duygu ve düşüncelerinden, sevgiden, saygıdan ve sıcak komşuluk ilişkilerinden oldu.

Bu canavar neyimizi yutmadı ki…

Bu bela olmasaydı biz bambaşka bir devlet ve millet olacaktık bugün. Daha özgür, daha zengin, daha güçlü, daha hatırlı, daha mutlu olacaktık. Hepsinin birincil katili ırkçılıktır.

Nedir bu bela?

Başımıza nerden geldi?

Nasıl kurtuluruz?

Bunlar önemli sorulardır. Çünkü bunlar en büyük sorunlarımıza
ışık tutmaktadır. İşte biz de bu “İslam'a Göre Irkçılık Ve PKK Ekseninde Kürt Sorunu” kitatabımızda bunları irdelemeye, incelemeye, araştırmaya ve bir çare sunmaya çalıştık.

Aslında hep var olan, hani şu bildik çare var ya, şu mübarek dinimiz İslam, işte o çareler çaresi zenginliğimize işaret etmeye çalıştık hamdolsun.

Size okumanızı ve okutmanızı tavsiye ettiğim bu yeni kitabımıza emeği geçen herkesi teşekkür ile yâd ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Tüm Yazılar