Karar Ver Önderin Kim?

 

Geçem yazımızda yer alan ayeti kerimeyi tekrar hatırlayalım: “Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.”(Tevbe 128) 
 
Yüce Rabbimiz bu ayette Resulullah (s.a.v)’ın dört vasfını zikretmiştir. Bunlar: “Aziz”, “Haris’ün bil müminin”, “Rauf” ve “Rahim” sıfatlarıdır. 
 
İş böyle olunca Resulullah (s.a.v)’ı örnek edindiğini iddia eden bir Müslüman, azizdir, zilletin her türlüsünü reddeder. Zira Resulullah (s.a.v)’ın hayatında, zilletten en ufak bir belirtiye rastlayamazsınız. Şartlar her ne olursa olsun O; küfre, nifaka, tuğyana ve zulmün her çeşidine başkaldırmış, Rabbimizin Ona yüklemiş olduğu görevi en iyi şekilde yerine getirmiştir. 
 
Onu seven, onu kendisine rehber edinen her Müslüman dahi küfür, zulüm ve adaletsizliğe karşı durup, izzetli ve haysiyetli bir şekilde sorumluluklarını yerine getirmeye gayret göstermelidir. 
 
Sorumluluk sahibi hiçbir Müslüman İslam ışında yukarıda sayılan beşerî ve batıl inanç ve sistemlere sarılamaz. Onların İslam’a saldırmaları karşısında sinip köşesine çekilemez. Onları aşağılamalarına lakayt, laubali ve vurdumduymaz olamaz. 
 
Özellikle de zamanımız gibi İslam’ın bütün değerlerine savaş açıldığı ve Müslümanların zulüm altında bulunduğu bir ortamda şuurlu bir Müslüman, gündelik hayatın ihtiyaç fazlası işleriyle uğraşıp, maddeci, dünyacı, seküler sıradan insanlar gibi bir yaşam sürdürmez. 
 
Ey hem kendisini sosyalizme, komünizme, kapitalizme, faşizme, liberalizme, kemalizme, nasyonalizme vs. inanmış, hem de kendisinin bu beşerî, Batıcı ve laik düşüncelere iman etmekle dini inkar etmek ya da onunla ters düşmek anlamında imanına zarar geldiğini bilmeyen din cahili zavallı Müslüman (!)  bu karma karışık kafadan nasıl kurtulacak ve tevhide ereceksin?
 
Bunların hepsi birden olmak mümkün değilse, bir karar vermelisin artık, sen nesin? Müslüman mı, başka bir şey mi?
 
Ve siz ey her yazımızın altına bizim savunduğumuz inanç ve ilkeleri tekrar yazarak güya bizi tenkit ettiğini zannedenler, seçim zamanı yapılan bir oy içtihadı meselesini bu kadar kine dönüştürüp aynı safta düşmanlarınızla göğüs göğüse savaşan kardeşinize daha ne kadar hakaret edeceksiniz?
 
Yeni bir İslam toplumu ve devleti inşa etme sürecini kardeşlerinize vura vura mı gerçekleştireceksiniz?
 
Başlığı size de hatırlatayım: 
 
“Karar Ver Önderin Kim?
 
Tüm Yazılar