İslamiyat Kategori
Misafirseverlik


Misafir hem yolcu, hem de yolculuk esnasında bir eve konan, ziyaret amacıyla bir eve inen kimseye denir.Eskiden ulaşım araçları böylesine hızlı olmadığı için, çoğu zaman insanlar yola çıktıklarında akşam evlerine ulaşamaz, bir yerde konaklarlardı. Geçmişte çoğu kere de bu konaklama evlerde olurdu. Şimdi evlere senede kaç kere yatmaya bir misafir geliyor acaba?

İşte anlatılan sebeple misafirlik dinimizde ve geleneğimizde çok önemlidir. Kur’an’da Hz. İbrahim ve Hz. Şuayb başta olmak üzere güzel örnekleri vardır misafir karşılamanın. Sevgili Peygamberimiz(sav.) de misafirlerine önem verir,onların kısmetleriyle geldiklerini bildirir, misafir ağırlamayı Allah(cc.) a ve ahiret gününe inanmanın şartı gibi anlatırdı.Doğrusu Medine’ye geldiklerinde de Ensar-ı kiram Resulullah(sav) Efendimizi ve muhacirleri çok güzel karşılamış ve ağırlamışlardı.Atalarımız da misafiri “Tanrı misafiri” bilmişler, seve seve hürmet ve hizmet etmişler, gönül hoşnutluğu ile uğurlamışlardır.

Misafir de hakkını ve haddini bilmelidir.Resülullah (sav) buyurdular ki: "Bir gece misafir olmak müslümanın hakkıdır. Kim, bir ev sâhibinin avlusunda sabahlarsa, ağırlanma masrafı, ev sahibi üzerine bir borç olur. Misafir dilerse o hakkını alır, dilerse terkeder ."(Ebu Dâvud, Etime 5, (3750)) Misafir, evet,haddini de bilmelidir:Resülullah (sav) buyurdular ki: "Kim Allah ve âhirete inanıyorsa, misafirine câizesini ikrâm etsin!”  Yanındakiler sordular: "Ey Allahın Resulü! Câizesi de nedir?" Aleyhissalâtu vesselâm açıkladı: "Bir gecesi ve gündüzüdür. Misâfırlik üç gündür. Bundan fazlası sadakadır. Misafire, ev sâhibini günaha sokuncaya kadar yanında kalması hoş değildir." 
Tekrar sordular: "Misafgir ev sahibini nasıl günaha sokar?" Aleyhissalatu vesselam açıkladı: 

"Adamın yanında ikamet eder kalır, halbuki kendisine ikram edecek bir şeyi yoktur."(Buhari, Edeb 85, 31, Rikak 23; Müslim, Lukata 77, (48); Muvatta, Sıfatun-Nebiyy 22, (2, 929); Ebu Davud, Etime 5, (3748); Tirmizi, Birr 43, (1968, 1969).)