İslamiyat Kategori
Kitaplara İman
İmanın şartlarından biri de “kitaplara inanmak”tır. 

Yüce Allah (cc.)ın  Peygamberlerine vahyettiği sözlere ve bunların yazıya geçmiş şekline ilahi kitaplar diyoruz.

Bunlara Allah(cc.) tan geldiği için “kutsal”, ”ilahi”,yücelik ifade ettiği için de “semavi” kitaplar diyoruz. Kitapların indiriliş amacı,  insanları karanlıklardan aydınlığa, dünya ve ahiret mutluluk yollarına çıkarmaktır.

Şüphesiz her kitap bir peygambere indirilmiştir. Ancak bu Peygamberler ölse bile aynı kitap, yol göstermeye devam etmiş ve daha sonra gelen peygamberlerce de uygulanmıştır. 

Bu kitapların küçüklerine “suhuf”denir. Allah (cc.), Hz. Adem’e 10, Hz.Şit’e 50, Hz.İdris’e 30, Hz. İbrahim’e 10 olmak üzere toplam 100 sayfa (suhuf) indirmiştir. Büyük kitaplar da dört tanedir. Tevrat Hz. Musa’ya, Zebur Hz. Davud’a, İncil Hz. İsa’ya, Kur’an Hz. Muhammed’e indirilmiştir. 

Bu kitapların asılları “Levh-i mahfûz”da duruyor ama, maalesef dünyada Allah’tan geldiği gibi değişmeden duran tek kitap Kur’an kalmıştır. Dolayısıyla bütün kitapların asıllarına inanmakla beraber, bu gün elde olanlardan sadece Kur’an’a Allah kelamıdır diye inanabiliyoruz. Çünkü diğerlerinin bize kadar gelişleri tevatür yoluyla değildir ve insanlar tarafından zaman içinde tahrif edilerek değiştirilmiştir. Yani doğruluğundan şüphe edilen bu kitaplar, ilahi olma özelliklerini kaybetmişlerdir. Kur’an’a gelince, yeterli bilgi yukarıda verildiği için tekrar edilmeyecektir.