İslamiyat Kategori
Gusül
GUSÜL

1-Guslü gerektiren haller
2-Cünüb ve cünüb hükmünde olan kimselere haram olan şeyler. 
3-Cünüb ve cünüb hükmünde olan kimselere mekruh olan şeyler. 
4-Aybaşı ve lohusalık sebebiyle haram olan şeyler. 
5-Guslün çeçitleri
6-Guslün farzları
7-Guslün sünnetleri


GUSÜL (BOY ABDESTİ) 


Hiç kuru bir yer kalmamak üzere, tepeden tırnağa kadar bedenin her tarafını yıkamaya gusül denir. Guslün farzıyyeti, Kitap, Sünnet ve icma delilleri ile sabittir. Kur’an’da şöyle buyuruluyor: 
“Eğer cünüp olursanız iyice temizlenin. ”(maide: 6) .
“…cünüp iken gusledinceye kadar(namaza) yaklaşmayın. ”(Nisa: 34) 

1-Guslü Gerektiren Haller: 

a) Cünüplük: Cinsî münasebet, ihtilam olmak ve ne şekilde olursa olsun, menînin şehvetle dışarı çıkması guslü gerektirir. 
b) Hayız (aybaşı)  ve nifas (Lohusalık) hali: Kadınlara mahsus olan hayız ve nifas hali sona erince gusül farz olur. 
c) Cenaze: Müslüman bir kimse öldüğü zaman, onun yıkanması farzdır. 

2-Cünüp Ve Cünüp Hükmünde Olan Kimselere Haram Olan Davranışlar: 

a) Namaz kılmak: Cünüp olan, hayız ve nifas gören kimselerin farz, vacip ve nafile namaz kılması, tilavet secdesi yapması caiz değildir.
b) Ka’beyi tavaf etmek: Çünkü  tavafın bir çeşit namaz olduğu  hadislerde beyan edilmiştir. 
c) Bir zaruret bulunmadıkca camiye girmek. 
d) Kur’an-ı Kerîme el sürmek, dokunmak ve okumak. Ancak bitişik olmayan bir kılıf veya çanta ile tutulabilir. Kur’an’dan bir âyet de olsa okumak haramdır. 

3-Cünüp Ve Cünüp Hükmünde Olan Kimselere Mekruh Olan Davranışlar: 

a) Dînî kitaplardan (Akaid, tefsir, hadis, fıkıh gibi)  birini el ile tutup okumak. 
b) Elini ağzını yıkamadan yemek içmek. 

4-Aybaşı (Hayız)  Ve Lohusalık (Nifas)  Sebebi İle Haram Olan Şeyler: 

a) Namaz kılmak: Âdet gören veya lohusa bir kadının namaz kılması caiz değildir. Bu durumda kılamadıkları namazlarını daha sonra da kaza etmeleri gerekmez. 
b) Oruç tutmak: Âdetli ve lohusa kadınların oruç tutmaları da caiz değildir. Ancak tutamadıkları oruçları temizlenince kaza ederler. 
c) Ka’beyi tavaf etmek
d) Mescide girip orada eğlenmek. 
e) Cinsel ilişkide bulunmak. 
f) Hayız halinde bir kadını boşamak. 
g) Kur’an’ı ele almak, ezbere veya yüzüne okumak. Ancak duâ niyeti ile ezbere okunabilir. Mâlikî mezhebine göre  kadınlar bu halde ezbere Kur’an okuyabilirler. 

5-Guslün Hüküm Bakımından Çeşitleri: 

a) Farz olan gusül: Cünüp olanın, hayız ve nifası sona erenin gusletmesi farzdır. Ayrıca cenazenin yıkanması da farzdır. 

b) Sünnet olan gusül: 

1-Cüma ve  bayramı namazlarına gitmek için gusletmek. 
2-Hac ve umre ziyaretinde bulunmak için. 
3-Arafatta vakfeye durmak için. 

c) Müstehap olan gusül: 

Aşağıda sayılan kimselere gusletmek müstehaptır.
1-İslam’a giren kimseye (kendisinde guslü icap ettiren bir durum yoksa) . 
2-Deli iken aklı başına gelen, baygınken ayılan, sarhoşken ayılan, kan aldıran ve cenaze yıkayanlara. 
3-Berat ve kadir gecelerini ihya etmek isteyenlere.
 4-Müzdelife ve minada bulunacaklara. 
5-Medine ve Mekke’ye ziyaret için gireceklere. 
6-Yağmur duâsına çıkacaklar.
7-Günahtan tevbe edeceklere. 
8-Yolculuktan dönenlere. 
9- İnfazdan önce îdam mahkumlarına. 
10-Cinsî münasebetten  sonra tekrar ilişkiye girmek isteyenlere. 
11- İstihaze kanı kesilenlere. 
12-İnsanların toplu halde bulunduğu bir yere gitmek veya yeni bir elbise giymek isteyenlere. 
13-Gusül icap eden kimsenin daha namaz vakti girmeden gusletmesi de müstehaptır. 

6-Guslün Farzları: 

1-Ağza su vermek. 
2-Burna su vermek. 
3-Bütün vücudu kuru yer kalmamak şartı ile yıkamak
Gusülde, suyu kaşların, sakal ve bıyığın altına geçirmek, ağzı ve burnu iyice yıkamak gerekir. Gusülde ağız ve burun, yüzden sayılır. Sakalın yalnız üstünü yıkamak yetmez, dibine suyun geçirilmesi gerekir. Uzun saçı bulunan erkekler saçlarını iyice yıkayacaktır. Ama kadınların saçlarının dibine su geçirmeleri kâfîdir, saçlarını iyice yıkamaları veya varsa beliklerini çözmeleri şart değildir. 

7-Guslün Sünnetleri:
 
1-Gusle besmele ile başlamak. 
2-Niyet etmek. 
3-Önce ellerini, avret yerlerini ve bedeninde necaset varsa onu yıkamak. 
4-Gusülden önce abdest almak. 
5-Suyu önce başa, sonra sağa ve sol omuza  dökmek. 
6-Suyu her döküşte vücudu ovmak. 
7-Başa, sağ ve sol omuza suyu üçer defa dökmek. 
8-Kimsenin göremiyeceği bir yerde gusletmek ve gusül yaparken avret-i galizayı uzun süre açmamak. 
9-Gusul yaparken konuşmamak. 
10-Gusül bitince kurulanmak ve çabucak giyinmek. 
Abdestte müstehap olan  davranışlar gusülde de müstehaptır. Abdestte mekruh olan davranışlar, gusülde de mekruhtur.