İslamiyat Kategori
Teyemmüm
TEYEMMÜM
1-Teyemmümün farzları
2-Teyemmümün sebebleri
3-Teyemmümün sahih olmasının şartları
4-Teyemmümü bozan şeyler


TEYEMMÜM

Teyemmüm, su bulunmadığı veya su bulunup da kullanılamadığı takdirde, temiz olan toprağa sürülen eller ile, yüzü ve dirseklere kadar kolları meshetmektir. Ayrıca bu işin abdestsizliği gidermek niyeti ile yapılması da gereklidir. 
Teyemmümün yapılışı: Abdestsiz olan veya gusül yapması gereken bir kimse, iki elini toprak cinsinden temiz bir şeye, bir kere vurur ve bununla yüzünü mesheder. Sonra iki elini toprağa bir daha vurur, bununla da dirseklerine kadar iki elini mesheder.
 
1-Teyemmümün Farzları:
 
a) Teyemmüme niyet etmek. 
b) Ellerini toprağa veya toprak cinsinden bir şeye iki kere vurup, yüzüne ve  dirseklerine kadar  iki el ve kollarını meshetmektir. 

2-Teyemmümün Sebepleri: 

a) Abdest veya gusle yetecek kadar su bulamamak. 
b) Suyu kullanmaya güç yetirememek: Zorlanma, hapsedilme, hırsızlardan korkma, vahşi hayvan korkusu gibi sebeplerle suyu kullanmaktan âciz olan kimse, teyemmüm yapar. 
c) Hastalık veya iyileşmenin gecikmesi: Su kullandığı takdirde, hasta olmaktan veya hasta ise hastalığının uzamasından, yahut iyileşmesinin gecikmesinden korkan kimse, teyemmüm eder. 
d) Suyun aşırı derecede soğuk olması: Suyun aşırı derecede soğuk olmasından dolayı, hayatî bir tehlike varsa yine teyemmüm eder. 

3-Teyemmümün Sahih Olmasının Şartları: 

1-Niyet etmek. 
2-Teyemmümü mübah kılan bir özrün bulunması: Sudan bir mil (yaklaşık 2 km. )  uzakta bulunmak, hastalık, tehlikeli soğuk, düşman veya susuzluk korkusu, kuyudan suyu çekecek aracın bulunmaması, cenaze ve bayram namazını kaçırmaktan korkmak gibi özürler teyemmümü mübah kılar. 
3-Teyemmüm, toprak, taş, kum, alçı gibi yer cinsinden temiz bir şeyle yapılır. Odun, kömür, altın, gümüş, bakır veya demir gibi şeylerle olmaz. Çünkü bunlar toprak niteliğinde değildir. 
4-Teyemmüm mahallinin tam olarak meshedilmesi. 
5-Ellerin temiz toprağa iki kere vurulması, birincide yüzün, ikincide parmak içleriyle dirseklere kadar kolların meshedilmesi. 
6-Kadınlar için aybaşı ve lohusalık hallerinin sona ermesi. 
7-Mum ve yağ gibi, tenin üzerindeki meshi engelleyen şeylerin giderilmesi. 

4-Teyemmümü Bozan Şeyler: 

1-Abdest ve guslü bozan her şey, teyemmümü de bozar. 
2-Teyemmüm etmeyi mübah kılan özrün kaybolması.