İslamiyat

Giyecekler

Tarih: 8 ay önce

Giyinmekten maksat, hem örtünmek, hem soğuk ve sıcaktan korunmak, hem de güzel görünmek içindir.  Bu arada temizlik ve insanların ayıplamayacağı bir kalite de elbisede aranan özelliklerdendir. 


Halis ipek veya malzemesinin çoğu ipek olan giyecekler erkeklere haramdır.  Altın ve gümüşün de süs ve ev eşyası olarak kullanması erkeklere haramdır.  Hz.  Peygamber (s. a. v. ) ipeği sağ eline ve altını sol eline alarak "bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır. " buyurmuşlardır.  (Ebû-Dâvûd, K.  el-Libâs, 4, 9, 11; Nesâî, K.  ez-Zineh, 40, 43, 45; Ahmed, Müsned, 1/96, 4/392. ) 


Altın ve gümüşün süs olarak kullanılması kadınlara helal, ev eşyası olarak kullanması ise haramdır. Ancak bir miskali (4. 25 gr. ) geçmeyen gümüş yüzük ile alem, nişan olarak kullanılan ipeğe ruhsat verilmiştir.   


Şimdi bu konuları biraz daha yakından görelim.