İslamiyat

Bağiy: Devlete Haksız İsyan

Tarih: 1 yıl önce

Bağiy, bir kısım Müslümanların kendi aralarında toplanarak devlete ve diğer Müslümanlara isyan ve savaş açmalarıdır. Şu iki ayet bu konuda önemlidir:

“Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşursa, onların aralarını bulun. Buna rağmen biri öbürüne saldırırsa, bu saldıran tarafla, Allah’ın emrine dönünceye kadar siz de vuruşun. Döndüğü takdirde aralarını hakkaniyetle düzeltin ve hep âdil olun, çünkü Allah âdil davrananları sever.”( Hucurat, 9.)

Sadece Müminler kardeştirler. O halde araları bozulan kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki O’nun merhametine nail olasınız.” (Hucurat, 10.)

Hadis-i Şerifler bizlere “Müslümana kötü söz söylemek fâsıklık, onunla savaşmak küfürdür”  diye öğretir.

Dinimiz inançta fikir ayrılıklarını hoş görmez, ama amelde bu tür ihtilafları müsamaha ile karşılar. Bu yüzden bir görüş sahibi insanlar bir yere toplansalar, devlete itaat ettikleri sürece kendileri ile savaşılmaz.

Ancak başkaldırır ve ayrı devlet olmaya yeltenirlerse, kendileri ile savaşılır. Fakat bu savaş düşmanla yapılandan farklıdır. Kaçanlar kovalanmaz, yaralıları öldürülmez, çocuk ve kadınları esir edilmez, malları tahrip edilmez, yağmalanmaz.

Böylece bir Müslümanın devlet ve yönetime karşı muamelesini gördük. Anlaşılıyor ki İslam, sadece iman, ibadet ve ahlak değildir. O aynı zamanda bir devlettir, dünyayı tanzim eden bir sistemdir, toplumu kanunlarıyla kuşatan bir nizamdır. Bu sayede barışın, huzurun, refahın, saadetin, adaletin, haklar ve hürriyetlerin, hukukun üstünlüğünün garantisidir. İşte bu gerekçelerle “din muameledir” diyoruz.