İslamiyat

Fıtır Sadakası

Tarih: 10 ay önce

Fıtır sadakası, Ramazan ayında verilmesi vâcip olan bir sadakadır.  Ramazan ayında oruç tutan akıllı, bülüğa erişmiş hür bir Müslümanın, eğer şer’an nisaba ulaşmış bir zenginse, oruc tutmanın şükrü olarak, bayram sabahına çıktığında, kendisi ve bakmakla yükümlü oldukları insanlar için ayrı ayrı bu sadakayı ana baba ve çocuklarının  dışındaki fakirlere vermesi vaciptir.  Bu sadaka-i fıtrın miktarı, her fert için, kendisinin bir günlük yediğinin ortalama değeridir.  Bu aynı zamanda orucunun kabul olmasının da alametidir. 


Fıtır sadakasında zekâtta olduğu gibi elindeki malın nâmi (üreyici) olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şart değildir.  Zekâtın verildiği yerlere sadaka-i fıtır da verilebilir.  Vâcip olmasının vakti, ramazan bayramı günü tan yerinin ağarmasıyla, bayram namazından çıkma zamanına kadardır.  Vaktinden evvel verilmesi de câizdir.