Bireysel Görevlerimiz

Görevden kastımız, dinimizin bize yüklediği emirler, yasaklar ve tavsiyelerdir. Birinci görevimiz, Allah(cc.)' ı bilmek ve O’na kulluktur. Gerisi hep onun içindedir. Ona kulluk ise İslam’ı bilmek ve yaşamaktır. 

     

Biraz açacak olursak bize düşen ilk görev, dinimizin sunduğu iman esaslarına inanmaktır. Bu esaslar “akaid” kitaplarımızda yazılmıştır. Biz de yukarıda "islâmiyât" bölümümüzün "Akaid" kısmında bunları özetledik hamdolsun.  

 

Akaid ve iman, bir binanın temeli gibidir. O olmazsa üstüne duvar yapılamaz, bina kurulamaz. Akaidden sonra, Allah’a karşı görevlerimizin başlıcaları olan ibadetlerimizi ve toplum içindeki görevlerimizi bildiren muamelatımızı öğrenmeli ve uygulamalıyız. Buna ”ilmihal” da denilir.

 

Bunlar da “fıkıh” kitaplarında yazılmıştır. Öğrenmek başlı başına bir iştir, uygulamak yine başlı başına bir iş. Bunlarla binanın duvarlarını dikmiş oluruz. Ancak yetmez. Bu dini başkalarına anlatmak daha başka bir iştir. Bu da işin cihad boyutu. Böylece binanın tavanı da çakılmış olur. 

 

Görev, öğrenmek, uygulamak ve yaymakla da bitmiyor. İşin bir de ahlâkî boyutu var: Bütün bunları sadece Allah(cc.) rızası için yapmak. Yani ihlas. Çünkü o işte başka bir amaç, Allah(cc.)' a ortak koşmaktır. 

 

Bir şeyi şan, şöhret, makam, maddi çıkar veya bir başka amaç için yapmaktan kalbi korumalıyız. Değilse Allah(cc.) kabul etmez, üstelik bir de cezalandırır. Onun için nefsimizi eğitmeli ve arındırmalıyız. Hayat, bunun için var zaten. İmtihan bundan. Bu bilgileri de “ahlak” kitaplarında buluruz.

 

Belki burada bireysel görevlerimizden bahsetmek de uygun olurdu. Ancak biz Allah(cc.)'a , Resulullah’a, kendimize, ana babamıza, çocuklarımıza, akrabalarımıza karşı görevlerimizi "Aile Hayatı" bölümünde, komşularımıza, toplumumuza, top yekun insanlara, hayvanlara, eşyaya karşı görevlerimizi "İyi Huylar" bölümünde bahsetttik. Bununla ilgili bazı bilgiler yeri geldikçe kimi alt katagorilerde anlatıldı. oralara bakabilirsiniz.

Ayrıca, işin uygulamalı ahlak bölümünü ayrı bir çalışmaya ayırdık. İnşallah o da bir gün gün yüzüne çıkar da burada kayda geçer. Birbirimize dua edelim inşallah, Allah hayırlı işlerde başarılı eylesin.

Amin!