Meleklere İman

İman esaslarından biri de meleklere inanmaktır. Kur’an’da yeterince tanıtılan melekleri inkar etmek veya onlara düşmanlık beslemek, insanı dinden çıkarır.

 

Melekler nurdan yaratılmış, erkeklik ve dişilikleri, yemeleri, içmeleri, uyumaları olmayan, uzak mesafeleri, ışık gibi kısa bir zamanda alan, daima ibadet ve itaatta olup hiç isyan etmeyen, kendilerine verilen vazifeleri yaparken yorgunluk, bıkkınlık duymayan latîf, ruhanî ve mübarek  varlıklardır. Sayılarını ancak Allah bilir.

 

Şüphesiz ki meleklerin her birinin bir görevi vardır. Biz bunlardan bazılarını bilebiliyoruz. Mesela “müdebbirât” denilen dört büyük melek, kiramen katibîn, münker nekir,hamele-i arş, illiyyûn, mukarrebûn, cennet ve cehennem melekleri gibi.

 

Melekler, insana yakındırlar ve onlarla ilgili kimi işlerde görevlidirler. özellikle de müslümanlara yardımcıdırlar. Kimi zaman onlara dua eder, koruyup gözetler, onlarla beraber oturur, yolculuk eder, hatta savaşlarda onlara yardım ederler. Ahirette de Allah’ın izni ile şefaat edeceklerdir.

 

Meleklerin kendisi ile sürekli beraberliğini düşünen, yaptıklarını yazdıklarını bilen, her an onlarla beraber düşüp kalktığının bilincinde olan bir mü’min, her halde onlardan haya ederek, onları rahatsız edecek kötü ve çirkin davranışlardan uzak olacak, iyi işler işlemeye gayret edecektir. 

 

Meleklerin yardımını bilen bir müslüman ordusu, her halde düşmandan sayıca az olduğunu takmayacaktır. Zira zafer Allah katındadır ve onun melekler ordusunun sayısını O’ndan başka kimse bilmemektedir. 

 

Meleklere inanan bir abid, ibadetini, onlarla beraber olduğu inancıyla daha bir coşkulu yapacaktır. Hiç şüphesiz kendimizi murakabe ile kontrol altında tutmada meleklere imanın önemli bir yeri vardır. Yani meleklere imanın fert ve toplum açısından çok büyük faydaları vardır.

 

Melekler gibi göremediğimiz bir varlık da cinlerdir. 

 

Cinler, ateşten yaratılmışlardır. Erkek ve dişileri vardır. Yerler ve içerler. İnsanlar gibi akıllı, iradeli ve dolayısıyla sorumlu yaratılmışlardır. Mü’minleri de vardır, kafirleri de. Hz. Muhammed (sav.) onlara da İslam’ı tebliğ etmiştir. İblis ve diğer şeytanlar, cinlerin kafirlerindendir. Devamlı günah işler ve insanları azdırmaya çalışırlar. İlahi rahmetten sonsuz olarak kovulmuşlardır. Onlara düşman olmak, hile ve vesveselerine karşı dikkatli olmak Allah’ın en büyük tavsiyelerindendir.