Devlet Hayatı

Her Müslüman kendi özel hayatında dinini yaşadığı gibi, toplum hayatında da dinin getirdiği kanun ve nizama uymak mecburiyetindedir. Toplumun barış, huzur, refah ve saadet içinde yaşaması, işlerin kanunların gerektirdiği muamele üzerinden yürümesine bağlıdır. Hukukun üstünlüğü sağlanmadığı sürece bir toplumda hayat, zulüm ve zorbalıkların hâkimiyetinde kalarak hayat olmaktan çıkar. O yüzden her Müslüman, kendi toplum ve devletini kurmak ve Allah Teâlâ’nın kanunlarını orada hâkim kılmak zorundadır. Vatanından ve giderek yeryüzünden fitne, fesat ve zulümler ancak böyle yok olur.

 

İslam’ın yaşaması, davetinin her yere ulaştırılması ve kabul edenlerin arasında rahatlıkla yaşanması, Müslümanların korunması, saldırıların defedilmesi ve giderek dünya hâkimiyeti ile yeryüzünden fitne ve fesadın tamamen kaldırılması için, Müslümanlar tarafından güç ve kuvvet sahibi muktedir bir İslam devletinin kurulması farzdır. Her Müslüman bunun sağlanması için elinden gelen çaba ve gayreti göstermek zorundadır. Şimdi kısaca devleti ve Müslümanın onunla muamelesini görelim. Çünkü bu olmadan müslümanca yaşamak zordur. O yüzden yeri gelmişken hatırlatalım; “Din muamelenin”.

Devlet, belli bir yerde yaşayan insanların siyasi ve hukuki işlerini yürüten yetkili bir kurumdur. İslam Devletinin diğerlerine göre bazı temel özellikleri vardır. Bunun başında da hâkimiyetinin kaynağı gelir. İslam devletinde hâkimiyet kayıtsız şartsız Allah Teâlâ’nındır. Kanunlar Kur’an ve Sünnetten belli usul ve kurallara göre ehli tarafında çıkartılır. Devlet başkanının onayından sonra yürürlüğe girer.

 

Devletin en önemli vazifesi, ülkede kanunları uygulayarak düzen ve barışı korumaktır. Devlet bu görevini yaparken vatandaşlar da ona itaat ederek yardımcı olmak borcundadırlar. Ancak devlet başkanı, yani halife de işlerini istişare ile götürmek, halkına danışmak zorundadır.

Biz "DEVLET VE SİYASET" katagorimizde bu konuları geniş olarak işledik. Ama burada konu edinmişken kısa bir özet bilgi sunmak faydalı olur diye düşündük. geniş bilgi için oaraya bakılabilir.