Musakat / Sulama Ortaklığı

Musakat, sulama ortaklığı demektir.  Yani bahçeyi, bostanı, meyvenin bir kısmının karşılığında ortağa vermek aktidir. 

 

Toprağı kullanma hususunda Ebû Hanife’nin görüşünü yukarıda gördük; batıldır diyordu.  Sulam ortaklığındaki görüşü de aynıdır.  Ona göre “meyvenin bir kısmı karşılığında yapılan müsakat/sulama muamelesi” de bâtıldır. 

 

Ebû Yusuf ve Muhammed (R. A. ) “Eğer belli bir müddet ve meyvenin de belirsiz bir cüz'ünü zikrederse caizdir” dediler.     Hurmada, ağaçlarda, bağlarda, yonca vs.  gibi otlarda ve  patlıcan köklerinde musakat caizdir. 

 

Eğer, meyvesi olan bir hurmalığı musakata verirse ve çalışmaktan dolayı da meyveleri fazlalaşıyorsa caizdir.  Eğer gelişme sona ermişse caiz olamaz. 

 

Musakat akdi bozulduğu takdirde, çalışana “ecr-i misil/benzer ücret verilir.  Musakat muamelesi, ölümle bozulur.  İcar özürlerle bozulduğu gibi musakat da bozulur.