Sarf / Sarraflık

Sarf, altın, gümüş, döviz bürosu gibi iki tarafın da para alıp verişidir.  Buna göre eğer gümüşü gümüşle veya altını altınla satarlarsa, ayarı ve el emeği bakımından fiyatı farklı olsalar bile, ancak tartı bakımından eşit olursa işlem caiz olur.  Üstelik daha meclisten ayrılmazdan evvel iki sarf edilenin de aynı mecliste verilip alınması gerekir.  Altın altınla, gümüş gümüşle bozulacak olsa, tartı eşit, fiyat peşin olacaktır.  Aksi halde nesîe faizi meydana gelir.  

 

Hz.  Peygamber şöyle buyurmuştur: “Âltın altınla, gümüş gümüşle misli misline ve peşin olarak mübadele edilir. " (Müslim, Müsâkât, 81; Ebû Dâvud Büyü;18; Ahmed b.  Hanbel, V, 314, 320.) 

 

“Âltın ve gümüşten her birini, hazır olmayanı peşin olan karşılığında satmayınız. " (Buhârî, Büyü', 78; Müslim, Müsâkât, 75, 76; Tirmizî, Büyü', 24; Mâlik, Muvatta', Büyü', 30, 34, 35; Ahmed b.  Hanbel, III, 4, 51, 53. )

 

Eğer cins değişirse, yani altını gümüşle satarsa, tartıda fazla vermek caiz olur, fakat aynı mecliste iki paranın da hemen peşin verilip alınması gerekir.  Eğer bu sarf/bozdurma muamelesinde daha iki para veya birisi parayı almazdan evvel taraflar ayrılırlarsa, akit bozulur.