İnat

İnat, yanlış yada doğru, bir insanın kendi görüşünde ısrar etmesidir. Hakta sabır ve sebatla karıştırılmamalıdır. Çünkü inat, gurur, kibir ve cehaletten kaynaklanır.  İnatçı insanlar, yalnızlığa ve dışlanmaya mahkumdurlar. Çoğu zaman hatalarını anlasalar dahi, kibirlerinden hakkı kabul etmezler. 

 

İnat, küfür veya günahta olursa, artık o kişi iflah olmaz.  İki dünya saadetini de yitirmiş demektir.  Akıllı kişiler, kimden gelirse gelsin hakkı kabul eder ve inatçı kişilerle tartışmazlar.