İçeriği

Kur’an’ı en iyi yine Kur’an tanıtır. Bu amaçla Kur’an’a baktığımızda şunları görürüz:

 

İnsanlara bir “hidayet” kaynağı olan, onları en doğru düşünceye kılavuzlayan, hakikatın açık belgelerini sunarak hak ile batılı ayırt eden iman esaslarından bahseder. Müslümanların yapmakla yükümlü oldukları ibadetleri anlatır. Bir toplumun en mutlu bir şekilde devamını sağlayan yasal düzenlemelerden söz eder. Allah’ın kanunlarına başkaldırarak insan haklarını çiğneyen, diğer yaratılmışlara zulüm ederek haddi aşanları cezalandıracak yasalar koyar. Kendisi, ailesi, toplumu ile barışık, kötülüklerden uzak olgun insanı yetiştirecek ahlakı öğretir. İyiliği emrederek, kötülüklerden sakındırarak, dost ve düşmanı göstererek, akıbeti açıklayarak öğüt verir. Bütün bunları anlatırken kıssalarla yaşanmış hayatlardan örnekler sergiler. Kâinatın yaratılışındaki bilimsel gerçeklerden bahseder. Daima Allah’ın yardımına muhtaç insana, O’nunla beraber olma, O’na kullukta bulunma ve yakarma âdâbını öğretir. Kur’an,  baştan sona şifa olan, baştan ayağa hikmet dolu bir kitaptır. O’nun sunduğu din, en doğruya, en güzele, en faydalıya, en feyizli ve bereketliye götürür. Yerine göre müjdeleyerek veya korkutarak sorumluluk bilinci kazandırır. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran, nur saçan bir ilahi kitaptır O.Diğer maddi mucizeler gibi sona eren değil, sonuna kadar süren manevi bir mucizedir O.

 

Allah (cc.) baştan beri meydan okuyor; o günden bu güne ve kıyamete kadar benzerinin getirilememesi de şahittir Allah(cc.) tarafından indirildiğine. Sözünde bozukluk yok, çelişki yok. O’na kahin sözü, insan sözü diyenler, bu “hodri meydan” karşısında hala elleri böğründe çaresiz kalmalarından hayâ edip de vazgeçmeyecekler mi? Yoksa inkar ve iftira, utanma duygularını da mı kaybettiriyor insanlara?

 

Buradan bir gerçek çıkıyor; O’ndan istifade için önce O’na inanmak ve saygı ile yaklaşmak gerekiyor. Evet, Kur’an daha baştan bunu belirtiyor:

 

”O kitap; asla şüphe yoktur O’nda, müttekiler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.”(Bakara, 2.)

 

Kur’an’ı en iyi Kur’an tanıtır demiştik. Bunun için aslında sizi Kur’an’la baş başa bırakmak lazımdı. Ancak biz dayanamadık ve birkaç ayet aldık:

 

“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır.”(Bakara,185).

 

“Elif,Lam, Ra. (Bu Kur’an) Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip ve övgüye layık olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.”(İbrahim,1.)

 

“Şüphesiz bu Kur’an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan mü’minlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, Onlar için de elemli bir azap hazırlamışızdır.”(İsra, 9-10).

 

Varoluş amacımızın gerçekleştirilmesine katkısı olur ümidiyle şu hadis-i şerifi de belirtelim: 

 

"Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz sürece asla sapıtmayacaksınız: Allah'ın Kitab'ı ve Resûlünün sünneti".(Muvatta, Kader 3, (2, 899).)