İmanın Kıymeti ve Korunması

 Bu kitaptaki amacımız, akait veya kelam konuları çerçevesinde yer alan imanı ele almak değil, belki imanın daha çok birey bazında insana dünya ve ahirette kazandırdığı değer ve güzelliklerin bir kısmından bahsetmek ve onun korunması için her türlü fedakârlığa katlanmanın zaruretini anlatmaktır.

Aynı zamanda ona dayanarak, içimizde ve dışımızda iman davasına konan engelleri rahatlıkla aşmanın gerekliliğini vurgulamaktır.

Bu haliyle günceli de içine alarak sıcak sohbet havasıyla okuyucuyu sıkmadan düşündürmekte ve imanından dolayı şükre yöneltmektedir.

PDF: