Kitaplar

İnsana Ulaşmak

Bu kitap, son zamanlarda eksikliğini iyice hissettiğimiz davet ve tebliğ aşkı ile “İslam Davamızı” yeniden gündeme getirmek, içimizde küllenen davet ve tebliğ ateşini şöyle bir karıştırarak yeniden alevlendirmek, bu konudaki his ve heyecanlarımızı daha bir coşturmak, aşk ve şevkimizle beraber bilgilerimizi de canlandırıp tazelemek içindir.

Böylece Allah Teâlâ’nın aziz dinine insanları davet için yeniden ayağa kalkmakta küçük de olsa bir destek sağlamak, kendi çapında buna bir vesile olmaktır.

İslam’a Göre Irkçılık ve PKK Ekseninde Kürt Sorunu

Bir insanın veya toplumun, mensubu bulunduğu ırk sebebiyle diğer insanlardan üstün olması fikrine dayanan ırkçılık düşüncesi, hangi açıdan bakılırsa bakılsın, gayr-ı insani ve gayr-ı ahlaki bir yaklaşımdır. Tarih boyunca toplumları bölüp parçalayan, devletleri yıkan, insanlar arasında kin ve nefret tohumları eken önemli etkenlerin başında ırkçılık gelir.

Özellikle XIX. yüzyılda zirveye ulaşan bu fikir; en kanlı ihtilallerin, en alçakça cinayetlerin meşruiyet temelini oluşturmada etkin bir yol olarak kullanılmıştır.

Okuma Aşkı

Bu kitabın amacı, insanımıza kitabı ve okumayı sevdirmek ve onu kitaba yönlendirmektir. Duygu ve düşüncelerimizin, yılların birikimi olan tecrübelerimize sarılarak sunulduğu bu kitap sanırım zevkle okunacak bir eser olacaktır.

Bu eserde  “kitap”  ve  “okumak”  ile ilgili çok şey bulacağınıza inanıyoruz.  Zira hem gözlem hem de anketlerden hareketle millet olarak gereğince veya yeterince okumama durumumuz veya sorunumuz da tespit edilmiş,  bunun maddi ve manevi sebepleri üzerinde durulmuş, bu büyük sorunun çaresi ve çözümü aranmaya çalışılmıştır.

İnançta Kirlenme

Bilindiği gibi bir hastalığı tedavide öncelikli gereken, doğru teşhistir.

Buna göre bu imanla bağdaşmayan kirli ve hastalıklı ortamdan kurtulmak ve yeniden Müslüman bir toplum inşa edebilmek için, derdi bilmek gerekir. Bilmek ve onu üreten kirli ortamı temizlemek, manevi bataklığı kurutmak gerekir.

İnançta Arınma

 Batılılaşmanın hakim olduğu ülkemizde gayri milli eğitimle yetişen yeni nesiller, maalesef koyu bir cehalet içinde kalmıştır. İsimleri Müslüman ismi, gönüllerinde İslam da var. Ama bilmeden imanlarının sıhhatine aykırı inanç, söz ve işler sebebiyle dinden çıkarak kafir olmuşlardır, ama ne yazık ki farkında bile değiller.

Nasıl mı?

Aydınlanma Yolu Tasavvuf

Her çağda güncel olmakla beraber, yaşadığımız şu yıllarda da tasavvuf çok uygun bir şekilde konuşuluyor.

Bazı dostlarımız ısrarla tasavvuf ve tarikatlar hakkında çok kısa ve özlü bilgiler veren bir kitap yazmamızı istediler. 
Bu isteği haklı bulduk ve oturup bu kitabı yazmaya başladık.

İman Ve Etkisi

İslam’ı bir binaya benzetirsek O’nun temeli iman ve akait, dört duvarı namaz, oruç, zekat ve hac, çatısı da cihattır.

İman olmadan yapılan bütün işler, son derece yararlı ve değerli olsalar da, Allah tarafından hiç kıymete alınmayacak ve sahibini sonsuz azaptan kurtarmayacaktır. Belki dünyada sahibine şan ve şöhret, makam ve iktidar, iş ve eş gibi geçici güzellikler getirseler de, onlar bütün bu güzelliklerle iyiliklerini dünyada yiyip bitirdiklerinden, ahirette karşılık adına zırnık alamayacaklardır. Örnek verecek olursak, bazıları derler ki:

İmanın Kıymeti ve Korunması

 Bu kitaptaki amacımız, akait veya kelam konuları çerçevesinde yer alan imanı ele almak değil, belki imanın daha çok birey bazında insana dünya ve ahirette kazandırdığı değer ve güzelliklerin bir kısmından bahsetmek ve onun korunması için her türlü fedakârlığa katlanmanın zaruretini anlatmaktır.

Aynı zamanda ona dayanarak, içimizde ve dışımızda iman davasına konan engelleri rahatlıkla aşmanın gerekliliğini vurgulamaktır.

Bu haliyle günceli de içine alarak sıcak sohbet havasıyla okuyucuyu sıkmadan düşündürmekte ve imanından dolayı şükre yöneltmektedir.

İlim Ve İktidar

İlmin değerinin kavranması, elde edilmesi ve başkalarına ulaştırılması İslam medeniyetinin en önemli meselesidir.

İslam toplumu, yüce yaratıcımızın şehadetiyle yeryüzünün en değerli, en hayırlı toplumudur. Bu değer ve hayırlılık, insanlığı İslam’a, yani sonsuz hayra davet etmelerinden kaynaklanmaktadır.

İlim Ve Özgürlük

Bu sistem İslam’ı yıkarak yerine oturdu. Onun yeniden canlanması ve ülkeye hâkim olması, sistemin en korktuğu durumdur. Bu yüzden İslam’ın adını “irtica” koyarak onu tamamen bitirmek için her zulmü denedi. Fakat bilmiyordu ki, onun sahibi Allah’tır ve o asla mağlup edilemez.

İşte bu zulümler yüzünden haklar ve özgürlüklere en fazla muhtaç alanlar, dini eğitim, öğretim ve yaşam alanlarıdır. Ülkemizin kalkınma ve uygarlık düzeyi de hiç kuşkusuz bu alanlardaki özgürlük mücadelesinin başarısıyla doğru orantılıdır. Hatta bu dünya çapında geçerlidir.

Neden mi?

Sayfalar