Domur Hocamla Söyleşiler Üstüne

Bugün 14 Mayıs 2022 Cumartesi, Domur Hocamızla Youtube üzerinden ve sair sosyal medyadan yaptığımız söyleşiler 52 rakamıyla sona eriyor. İzleyenlerin istifade ettiğine inanıyorum.

Son zamanlarda kıymetli hocalarımız hep hatıra yayınladılar. Çok da güzel ettiler. Bugün mesela Ali Ulvi Kurucu, Ahmet Muhtar Büyükçınar ve benzeri hocalarımızın hatıralarını okumak, bir zenginliktir. Onlar sayesinde yakın tarihimizde yaşananları, toplumun vaziyetini, yapmamız gerekenleri daha iyi anlıyoruz.

Bu konuda bizim de bir çalışmamız var, bakalım ne zaman gün yüzüne çıkar.

Domur Hocamız da yakın tarihimizin şahitlerinden birisidir. Evlendikten sonra içinde hep taşıdığı ilim sevgisi depreşir ve dayanılmaz hale gelince çocuk sahibi bu hocamız evi barkı bırakarak ilim yollarına düşer. En yakın bulduğundan başlayarak, yolu Suriye’lere kadar uzanır. Elbette kolay değildir bu. Bin bir imkânsızlıklar içinde ilim tahsiline çabalarlar. Hayat şartları orada yaşayamaz hale gelince, ister istemez memleketine döner ama, yarım bıraktığı tahsili bir türlü çıkmaz aklından. Yine bir gün, önce fedakâr eşinden, sonra ana babasından izin alarak düşer yollara. Okutabilecek üstat arar Antep, Urfa, Diyarbakır gibi şehirlerde sorup soruşturarak giderken ve nihayet Erzurum’da karar kılar.

Sonra görev, görev ötesi hizmetler, derken çevresinde bir rehber, şehrinde bir yıldız olur. Aklına ne dünya, ne mal mülk, ne şan şöhret, ne makam mansıp gelir. Davasına omuz veren herkesin yanındadır ve yardım eder. Anlaşılır olduğu gibi, anlaşılmadığı, hatta haset edildiği, bu yüzden itibardan düşürülmek istendiği de olur. Hiç birisine aldırmaz, Allah’a davet, İslam’ı öğretme davasından vazgeçmez. Bu arada bizim tanışıklığımız ve dostluğumuz başlar.

Aradan yıllar geçer. Şimdi yaşlıdır artık. Yine de evinde daima üç beş öğrencisi olur. Bütün işi ve himmeti ubudiyet ve dine hizmettir. Allah Teâlâ’ya dua ederiz, sağlık ve mutluluk içinde bir ömür ihsan etsin hocamıza ve ailesine. Dahi ümmetine…

Böyle bir insanı tanımış olmak bahtiyarlıktır.

İstedim ki bu nimeti sizinle paylaşayım, siz de bahtiyar olasınız. Ondan sonrası size kalmıştır. Gıyabında dua mı edersiniz, ziyaret ederek ilim mi alırsınız, manevi sohbetlerinden istifade mi edersiniz, duymazlıktan mı gelirsiniz, artık siz bilirsiniz. Biz ise buna muvaffak kılan Allah Teâlâ’ya hamdediyoruz.

Hoşça kalın vesselam.