Yazılar

Alimler ve Kitaplar

Biz
mantıktaki önermelerden sonuçlara, kıyasta illet birliğinden benzer hükümlere
gittiğimiz gibi, bazı görüntülerden bazı sonuçlar çıkarırız ve genellikle de
yanılmayız. Tabii olanı da budur zaten.

 

Ağlatan Manzara

İmanın iki dünyada da saadet,
inkârın iki dünyada da azap olduğunu biliyoruz. Ve imanın bir ihsan-ı ilahi
olduğunu da görüyoruz. Hamdolsun, şükrolsun.

 

“Ben Türküm” 2

Irkçılık tartışmalarına ilk defa Diyarbakır’da rastladım. İmam Hatip Lisesini orada okurken, bir Kürt arkadaşımdan bunu duyunca yadırgadım ve ayıpladım. Bana “Cemal’ım sen öyle değilsin ama batıda bir Kürt gördüklerinde ‘kuyruğunu nereye saklamış?’ diye arkalarına bakarlarmış” deyince bu saçmalığa hayatımda az bulunur şekilde çok gülmüştüm.

Arkadaşıma ‘sizi böyle mi kandırıyorlar?” dedim ama zamanla bunun doğru olduğunu da anladım. Maalesef olmuş, ama batıya mal edecek kadar değil, münferit bir iki saçmalık.

Örfler Adetler Kişilikler

“Bir gün dersin ortasında kapı çaldı. İçeri bir öğrenci girdi. O sınıftandı ve geç kalmıştı. Hoş bir şey değildi. Döndüm ve baktım kendisine. O da bana bakıyordu. Ben ona, o bana bakıp durduk. Ben, önce bir selam, sonra da açıklayıcı bir kelam bekliyordum. Ama yapmıyordu öğrenci.

Derken sınıftan işaret mi aldı, neyse, bana bir kafa salladı yukarıdan aşağıya. Hışımla yerimden kalktım ve sür’atle yanına varıp yakasına yapıştım. Korkudan gözleri fal taşı gibi açıldı.

- Bana bak lan geveze! Hem geç kalıyor, hem dersi bölüyor, hem de kafa sallayarak beni tehdit mi ediyorsun?

İslâm Bayraktarlığı

Türklerin İslâm’la şereflenmeye başlamış olmaları miladî onuncu asrın başından sonraki tarihlere tekabül etmektedir. Miladî 751 yılında Abbasilerle Çinliler arasında yapılmış olan Talas Savaşında Karluk Türklerinin Müslümanların yanında yer almış olması, Türk-Arap ilişkilerini olumlu yönde etkilemiştir.

“Ben Türküm” 1

Bu başlığı okuyunca biliyorum ki tepkiler çok çeşitli olacaktır.

Bir kısmı, “ne mutlu sana!” diyecektir.

Bir kısmı “ne yani çok mu önemli” diyecektir.

Bir kısmı “ben de Kürdüm, var mı diyeceğin?” diyecektir.

“Canın cehennem” diyenler bile çıkacaktır belki de. Daha neler neler…

Ama sanırım bir kısmı da “Nerden mi icap etti bu başlık?” diyecektir.

Sağolsun bazı Türk kardeşlerimden!

Milli Ve Manevî Değerlerimiz Kaybediyoruz


Her geçen gün milli ve manevi
değerlerimiz kayboluyor. Özellikle gençlerimizin milli ve manevi değerlerimizi
yeterince önemsemediğini görüyoruz.

 

Yeter Dili Bozmayın Artık

Bir milletin diline yapılan saldırı, muhakkak ki onun düşünce sistemine ve dünya görüşüne bilinçli bir saldırıdır.

Böylece bir milletin kültürü onun dilinin başkalaşması veya yabancılaşması ile yıpratılır. Giderek ortadan kaldırılır.

Bizde bu illet tanzimatla başlar. Tanzimata kadar sekiz yüzyıllık tarihinin beslediği kültür, ilk defa bu devreden sonra Batılılaşma hareketleriyle çarpışmak zorunda kaldır.  Batı usulü bir takım ıslahatların yanında, bilhassa edebiyatta taklit modası başlar.

PKK Cehennemdir

Bir yazımızda PKK nın “gavur ekmeği yiyerek müslümana kılıç sallayan” bir taşeron örgüt olduğunu yazmıştık.

Bu ve benzeri yazılarımızda demek istediğimiz şu ki PKK zalim bir kanlı terör örgütüdür. Onu sevmek ve desteklemek, zalimimin zulmünü sevmek ve desteklemek olduğundan büyük günahtır ve cehennemde yanmaya sebeptir.

Bu bizim kendi kanaatimiz değildir. Bu Allah Teâlâ’nın sözüdür. Sözün aslı şöyle:

Sayfalar