İslamiyat

Onu Tanımak Siyer Okumak

Tarih: 3 hafta önce

Şahsen fakir de hissetmişimdir ki, hayatımın en güzel, en coşkulu anları, siyer okuduğum veya anlattığım anlardır.

İnsan, hayalen asr-ı saadete gidiyor, Âmine Hatunla seviniyor, Ebva’da annesini kaybeden yetimle ağlıyor. Rahip Bahira ile şaşırıyor.

Hıra ile hareketleniyor, Aşere-i Mübeşşere ile coşuyor. 

O’nunla ve Ashab-ı Kiramla işkenceyi duyuyor, Habeşistan’la gurbeti yaşıyor, Taif’le eziliyor, Hicretle yenileniyor.

Bedir’le zaferi tadıyor, Uhud ve Hendek’le sınanıyor, Fetih’le şahlanıyor, veda hutbesiyle insanlık dersini alıyor. Mescid-i Nebi ile kıvama eriyor, Kur’an’la yüceliyor, tebliğle adanıyor. Nihayet vefatıyla eli ayağı dökülüyor ve o korkunç sükûta düşüyor!

İnsan O’nu okurken O’nunla aynîleşiyor, özel ıstılahıyla “fena fi’r resul” oluyor. Bunun meyvesi de, sünneti bilerek bilinçli yaşamak oluyor. Varılan son nokta ise daha önce söylenmişti: Allah Teâla’nın muhabbetini kazanmak!

Ne büyük devlet!

Düşüncesi bile derileri ürpertiyor!

Sevgili Peygamberimiz (sav) evrensel bir öğretmendir.

Bir peygamber olarak O’nun öğrettikleri sadece iman, ibadet, ahlak değil, bir başka ifadeyle sadece manevî ve uhrevî değil, aynı zamanda bir o kadar da dünyevidir, siyasidir, hukukidir, iktisadidir, askeridir.

O, dağınık kabileleri birleştirerek, düşman oymakları kaynaştırarak, o coğrafyada olanların bilmedikleri ve yaşamadıkları bir toplum ve devlet hayatına dönüştüren büyük bir devrimcidir.

O’nun Peygamberlik yönü kadar, bireysel olarak babalığı, eşliği, akraba ve arkadaşlığı, toplumsal olarak da devlet başkanlığı, yargıçlığı, komutanlığı, öğretmenliği de önemlidir; araştırılmalı, incelenmeli ve tanınmalıdır.

İnsanın hayatının kalitesi ve saadetinin anahtarı işte buradadır. Himmeti olana “haydi buyurun, siyer meydanı yiğitlerini bekliyor” diyoruz.

Bir şey daha; Onu tanımayan, onun yolundan ayrı yaşayan bize göre sefih ve mecnundur.

Kendini akıllı sanması bir kıymet ifade etmez.

 

 


...
Cemal NAR
474 Yazı

Cehennemden Gelen Ses Tarih: 1 gün önce