İslamiyat

Cumhuriyet mi Saltanat mı?

Tarih: 8 ay önce

Cumhuriyetin ilk döneminde yaşananları biliyorsunuz. Bu millete, yani cumhura hiç danışılmadan, sorulmadan onları cebir ve şiddetle İslam medeniyetinden çıkıp Batı medeniyetine girmeyi dayattılar. Karşı çıkanların başına gelenler de malum.

Üstelik Osmanlı gibi bir ümmet devletinden ulus devlete geçerken “milliyetçilik” adı altında çok da korkunç bir ırkçılık yaşandı. Artık her şey Türke göre ve Türk tarafından yapılıyordu.

Ve bunun adı “Cumhuriyet” idi.

Peki, saltanattan farkı neydi?

İşte size bir saltanat idaresi. Hem de Osmanlıdan değil. Daha serinkanlı düşünesiniz diye daha eskilerden.

Okuyun ve farkı görün lütfen.

Saltanat yönetimindeki Emeviler sanki bir İslam devleti değil de bir arap iktidarı gibi davranmaya başladılar. Sanki “her şey arap için, araba göre, arap tarafından” diyorlardı. Irkçılık o kadar yaygınlaşmıştı ki, bırakın bir kimseyi vali, kadı, komutan yapmayı, mahalledeki cami imamlığı için bile arap olup olmadığı araştırılıyordu. Said b. Cübeyr gibi bir insan Küfe’ye Kadı tayin edilince “arap değildir” diye ortalıkta bir gürültü kopmuştu. Sonunda Ebu Musa el-Eş’arî’nin oğlunu O’nun yerine kadı olarak atadılar. (İbn Hallikan, 2.den nakleden, Siret Ansiklopedisi, 4/112.)

 Bu pis anlayış İslamlaşma hareketini de baltalamaya başlamıştı. Çünkü fethedilen topraklarda insanlar daha önceleri Müslümanlığı seçerken, şimdi “Araplara köle mi olacağız? Müslüman olsak bile bizi kendilerine denk görmüyor ve aşağılıyorlar” diyorlardı.

 Burada İslam toplumunun, sanki Hindistan’daki “kast” sistemi gibi nasıl bir bölünmüşlük ve parçalanmışlık içine atıldığını biraz daha yakından görelim isterseniz, okuması zevkli olan tarih kitaplarına gideceksiniz.

Zevkli ve bugünü de anlamaya yararlı. 


...
Beşir UYARAN
3 Yazı

Cumhuriyet mi Saltanat mı? Tarih: 8 ay önce