Sosyal Hayat

Sosyal hayatın temeli kardeşliktir.  Bunu bozan her türlü davranış yasaklanmıştır.  Irkçılık, küsme, alay, ayıplama, aşağılama, kötü lakap takma, su-i zan, kusur araştırma, gıybet, koğuculuk, cana, mala, ırza ve şerefe dokunma bunlara örnek olarak verilebilir. 

 

Sosyal hayatta fal, sihir, nazarlık, nal, kurşun dökme gibi hurafeler haram kılınmıştır.

 

Allah bildirmedikçe Allah'tan başka kimsenin gaybı bilemeyeceği bildirilmiştir. Ama Allah bazılarına, mesela peygamberlere vahiy, âlim, salih, velî kullarına ilham ve keşif yolu ile bildirirse, bu mümkündür.  Ancak burada unutulmaması gereken, bunun bizatihi kişilerden kaynaklı değil, yine Allah’tan oluşunu bilmektir. 

 

Uğursuzluk inancı İslam’da yoktur. 

 

Gelenekler, örf ve adetler İslam’a ters düşemez, aksi halde reddedilir. 

 

Dinin aslında olmayan inanç, ibadet ve davranışlar, bid'at kabul edilmiş ve reddedilmiştir.  Bunlar, dini bozma ve değiştirme anlamında sapıklıktır. 

 

Meşru oyun ve eğlence fıtrat gereği kabul edilmiş, yer yer teşvik de edilmiştir. 

 

Tek taraflı haksız bir kazanç olan kumar ve faiz her çeşidiyle yasaklanmıştır.