Kitaplar

İslam’da İnsan İlişkileri -Din Muameledir-

“Muâmele”, karşılıklı ilişkileri, davranış biçimlerini ve usullerini ifade eden bir kelimedir.  Duyduğumuz an hemen aklımıza “Din muâmeledir” hadisi gelir. Müslüman fert ve toplum olarak Allah Teâlâ’ya ve Resulüne (sav) kesin bir şekilde iman ve severek itaat etme borcundayız. Muâmelât ise bu îman ve itaatin çoğunluğunu kapsar. Onu öğrenip uygulamaktan maksadımız, Yüce Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Varoluş amacımız da zaten budur. 

İslam’da Sakal Ve Kıyafet

Belki bazıları, “Bu kadar önemli konular varken iş kıl üstüne kitap yazmaya mı kaldı?” diyerek alay ve istihza edecek, bizi ve kitabımızı küçük göreceklerdir. Bunların konu hakkında iki itirazları var. Birisi, güya sakal konusunun önemsizliği, ikincisi de dış görünüşe, şekilciliğe takılıp kalmanın din açısından anlamsızlığıdır.

Din Diyalog Ve Ilımlı İslam

“Davet çalışmalarımız esnasında bazı dostlarımız “dinler arası diyalog” konusunda lehte ve aleyhte olarak ihtilafa düşmüşlerdi. Bizden bu konuda bilgi istediler. Biz de bu kitabı yazdık. Amacımız küçük bir kitapçık yazmaktı, fakat kalem söz dinlemedi, bu hale geldi.  Bizim bu kitabı yazmadaki amacımız, İslam dinini insanlara doğru tanıtmak, İslam’ı, kendi ilkeleri doğrultusunda yaymaya çalışmaktır.

İslam davası

Çocuk sayılacak bir yaşta kürsüye çıkarak vaaz verirken, yağmur damlalarının soba borusundan girerek üstüme damlayıp da o güzelim yeni elbisemi mahvetmesini duymayacak kadar heyecanlandığım o bayram sabahını daha dün gibi hatırlıyorum. O günden bugüne altmışını geçmiş birisi olduğum halde hala her konuşmamda, konuyu bilsem bile yeniden hazırlık yaptıran bir heyecanı hep yaşadım. 

Bize Düşen

Hiç şüphesiz din, bir iman, ibadet ve ahlak olduğu kadar, dünya hayatını düzenleyen bir hukuktur, bir sistemdir. Amacı insanları hem bu dünyada hem de âhirette mutlu etmektir. Bu mutluluğun başka bir yolu yoktur.

Tarih şahittir ki; insanların en mutlu olduğu çağlar, İslam’ın en güzel uygulandığı çağlardır. Sonraki zamanlarda ise uygulanabildiği ölçüde sağlanan bir mutlulukla yetinmek durumunda kalmışlardır. Küfrün ve inkârın tarihi ise baştan sona karanlıklar ve zulümler çağlarıdır.

Müslüman Kimliğin Kodları

Bu kitap, günümüz insanına yeniden İslam’a dönüş, insan, toplum, devlet ve medeniyetini ona göre yeniden inşa edişte bir hatırlatıcı, öğretici ve yol gösterici kılavuz olması için yazılmıştır.

Özelliği, temel kaynaklarımızın yazı içine sindirilerek metinlerin cana şifa bir sohbet tadında olmasını sağlamasıdır. Maksadı da adı geçen inşada köşe taşlarını hazırlamaktır.

Başarı Allah’tandır. Biz de bunu heyecanla umuyoruz.

Laik Sistemde İslamî Siyaset Sorunu

İslam bireysel olduğu kadar da toplumsal bir dindir. Kendi fert ve toplumunu oluşturmak, kurumlaştırmak ve korumak için kendi devletine ihtiyaç duyar. İslam geldikten on üç yıl sonra bunu gerçekleştirmiş, temel ilkeleri ve vazgeçilmez yasaları ile devletini kurmuştur.

Hatırlatmalar

Bazen bir fikir düşer kalbe bir tohum gibi, not alırsanız, kalır orada bir müddet, demlenir, çimlenir. Sonra yeşerir, uzatır boynunu, “bana bir merhaba diyen yok mu?” dercesine. İltifat güneşini görürse büyür. Hele bir de sulanırsa arada bir, çapalanırsa okşar gibi, bir evlat gibi doğar avuçlarınıza.

Kıymet Bilmek

Bu kitap, varlığı paylaştığımız insana sunulan bir iyi niyet armağanı olduğu kadar, kendimiz için de bir dertleşme, bir dilek ve temenni, bir duadır. 
Neyin derdi, davası, dileği ve duası mı?


Enbiya çabasını çağa taşımak ve onların sundukları kadim rahmetten dünyamızı nasiplendirmektir. O dini bir tohum gibi kalbimizde yeşerttikten sonra evimizden başlayarak yeryüzünü yeşillendirmektir. 


Nasıl mı?

Hesaplaşmadan Olmaz

Müslümanlar son birkaç asırdır siyaseten mağlubiyet ve dağılma sürecinden geçmiştir. Kışın amansız ayazında, karında, buzunda donmuş; tipi, fırtına ve kasırgasında savrulmuştur. “Batılılaşma” adına tarihinde belki de en zor zamanlarını yaşamıştır. Ancak bu akımın altında ezilseler de çok şükür ki bitip tükenmekten, yok olmaktan kurtulmuşlardır. Özellikle de içlerinden bir topluluk, İslam davasını hiç bırakmamış, Allah için hep çalışmıştır.

Sayfalar