Yazılar

Allah İle Savaşanlar Kazanamazlar

Cumhuriyet ile devletin başına gelen Batıcı kadro İslam’a, bu arada tasavvuf ve tarikatlara, tekke ve zaviyelere savaş açmıştı. Bu kurumları yasalarla  kapattılar. Resmen insanını ve kurumlarını yok ettiler. Onlara göre bunlar “irtica” idi ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkma yolunda ayak bağıydı. Bu yüzden bu engel bertaraf edilmeliydi. Edebildiler mi?

Çabamız

Öyleyse insan, kendi nefsi ve toplumu ekseninde dönüp dolaşan kendi sorunlarını doğru anlamaya, doğru düşünce ve davranışı göstermeye, çareler sunmaya çalışmalıdır.

Batılılaşmanın Son Durağı İrtidat

İslam dini kamusal alan dâhil, hayatın her alanına ait kanunlar koymuş ve bunun uygulanmasını emretmiştir.  İşte “Batılılaşma”, bu gerçeğin ret ve inkârı ile dinin bireysel ve kamusal alandan, derken bütün toplumdan dışlanması, toplumsal rolünün ve etkisinin bitirilmesidir.

Zamanımızda İslam’a Davet

Şimdi dünya “yeni bir düzen” arayışlarında.

Aslında insanlık İslam’ı arıyor.

Dünya İslam’a muhtaç.

En Büyük Tehlike İslam’a Daveti Terketmektir

Evet, bu dünyada varoluş amacımız, Allah’a (azze ve celle) kulluktur. Bu da ancak İslam’ı yaşamak ve yaşatmakla olur. Bunun yegane yolu da dinimizi bilme, yaşama ve yaşatmak için çaba gösterme, yani kalp, dil, kalem, ilim, sanat, mal ve gerekirse de silahla davet ve tebliğdir, cihattır. Küçük veya büyük cihada her an hazır olarak yaşamaktır.

İslâm Barış Dinidir

Bize düşen, barışı ve rahmeti yaşatmak için, İslam'ı yaşayarak ona davet etmektir.

Derdimiz Davamız Ve Davetimiz İslam’dır

İslam dışında kalan bütün dinler, nizamlar, sistemler, ilke ve ideolojiler batıldır, küfürdür. Küfre davet etmek bir Müslümana hem haramdır, hem de yakışmaz.

Şeriat İslam’dır Ey Kuduzlar

İran'daki yanlış bir olayı bahane ederek açıktan şeriata saldıran İslam düşmanlarını lanetliyorum.

Bizim de Gayemiz

Aklın, dinin, nefsin, neslin ve malın korunması gerekir.

Var mısınız?

Millet batının laik hukukunu seçerse, bize düşen, bunun İslam açısından yanlışlığını halka öğretmek ve gönüllü bir şekilde İslam’a yönlendirmektir.

Sayfalar