Müslüman Olmayanlara Zekat Verilmez

Zekât ibadet içerikli bir yükümlülük olduğu için gayrî müslimlere, inançsız kişilere ve dinden dönenlere verilmez.


Bu arada adı müslüman adı olsa da, kendini müslüman sansa da, İslam ahkamına, aziz şeriatına dil uzatarak onu inkar ve tahkir edenlere, dini gericilik bilenlere, İslamın hayata hakim olmasını istemeyenlere, İslamsız bir seküler ve laik dünya isteyenlere de zekat verilmez.


Aralarında dört mezhep imamının da bulunduğu fakihlerin çoğunluğuna göre zekât, İslâm toplumundaki gayri Müslim tebeaya (zımmîler) verilmez. Çünkü zekât Müslüman yoksulların hakkıdır. Onların zenginlerinden alınıp, yoksullarına verilir.


Gayri müslimler zekâtla yükümlü değildir. Böyle bir yükümlülüğe katılmayanların, bundan yararlanma hakları da bulunmamalıdır.