Hilafetin Saltanata Dönüşmesi Zararı

Hilafetin gidip saltanatın gelmesinin en kötü sonuçlarından biri de, İslam’ın en fazla değer verdiği eşitlik ve kardeşlik ilkesi, yani inananların birbirlerine eşit kardeşler sayıldığı, üstünlüğün takvada arandığı merhamet toplumu ülküsünün öldürülmüş, onun yerine İslam’ın lanetleyerek öldürdüğü ırkçılığın, kabile taassubunun, adam kayırma mantığının hortlatılmış olmasıdır. 


Araplar, Arap olmayan diğer müslüman kardeşlerini aşağılarken, onları da Ümeyye oğulları (Emeviler) aşağılamış, mübarek merhamet toplumunu en ilkel düşünce ve davranışlara kurban etmişlerdir.


Bu cümleden olarak burada, devlet başkanlığına  hak sahibi olabilmedeki Kureyşî’lik  şartını, evlilikte denklik/kefaet ile ilgili kıstasları ve muvalât akdi anlayışlarındaki bazı tezahürleri örnek olarak hatırlayabiliriz.(1)


Aslında hukukun üstünlüğünün zedelenmesi, kanun ve adalet önünde eşitliğin bozulması, bu konuda her şeyi anlatıyor demektir. Bunu ise  yeteri kadar bilinen bir mevzudur. Yeniden yazmaya bilmem ki gerek var mıdır?


--------------------------------------------


(1) Bu konuda yapılan bir çalışma içi bkz. A. Yaman, Siyaset – Hukuk İlişkileri, s .85-93.
Yazarın Diğer Yazıları